Reklama

Elektroenergetyka

PSE: Mrozy mogą zagrozić dostawom energii

  • Ministerstwo Finansów (fot. wikipedia)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały komunikat, z którego wynika, że powrót bardzo niskich temperatur może doprowadzić do poważnych ograniczeń mocy wytwórczych KSE - podobnych do tych, które obserwowaliśmy w sierpniu.

W związku z utrzymywaniem się na terenie Polski silnych mrozów wystąpił istotny wzrost krajowego zużycia energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na moc w okresach szczytu obciążenia dobowego przekracza wartość 25 000 MW. Równocześnie, wraz z rozwojem zjawisk lodowych nastąpiło znaczne obniżenie i tak już niskich stanów wody w rzekach. W szczególności dotyczy to dorzecza Wisły, w tym miejsc ujęcia wody chłodzącej wykorzystywanej przez jednostki wytwórcze kilku dużych elektrowni systemowych. Z powodu zbyt niskiego stanu wody wystąpiły już znaczące ubytki mocy wytwórczych, ale aktualny poziom rezerwy mocy dostępnej dla OSP jest wystarczający dla zapewnienia bezpiecznej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

Ewentualne pogarszanie się sytuacji hydrologicznej w dorzeczu Wisły, w perspektywie kolejnych dni może jednak istotnie zmienić warunki bilansowania mocy w KSE. OSP na bieżąco monitoruje sytuację – z wykorzystaniem wszelkich dostępnych danych, w tym pozyskiwanych zarówno bezpośrednio od wytwórców, jak i z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i na tej podstawie podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Zobacz także: Polska zaskarży niekorzystne regulacje klimatyczne

Zobacz także: CEEP wspiera działania rządu w zakresie polityki klimatycznej

Komentarze