PSE: Mechanizm Interim Coupling zostanie wprowadzony do końca przyszłego roku

17 grudnia 2019, 12:16
840_472_matched__p2e681_95d25d55744ad12ef3c8a871e766a4df
Fot. PSE
Energetyka24
Energetyka24

NEMO (Nominated Electricity Market Operator) oraz operatorzy systemów przesyłowych w Austrii, Niemczech, Polsce i państwach 4M Market Coupling (4M MC – Czechy, Węgry, Rumunia i Słowacja) ogłosili, że obszar 4M MC zostanie włączony do mechanizmu Multi Regional Coupling (MRC) do końca 2020 roku. Oznacza to zakończenie fazy przygotowawczej projektu DE-AT-PL-4M MC - zwanego tymczasowym łączeniem rynków (Interim Coupling) - i rozpoczęcie jego wdrożenia. 

Celem projektu jest połączenie obszaru 4M MC z europejskim obszarem MRC poprzez wprowadzenie alokacji zdolności przesyłowych typu implicit opartej na metodzie NTC na sześciu granicach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT). Realizacja projektu będzie oznaczać wdrożenie mechanizmu Jednolitego Łączenia Rynków Dnia Następnego (Single Day-Ahead Coupling tzw. SDAC) w 23 państwach Europy. 

Organy regulacyjne państw zaangażowanych w projekt 6 listopada w czasie oficjalnego spotkania z zadowoleniem przyjęły dotychczasowe działania NEMO i operatorów oraz wyraziły poparcie dla ich kontynuacji. Regulatorzy docenili synergię wynikającą z realizacji projektu Interim Coupling. Wprowadzenie tego mechanizmu przyczyni się do wprowadzenia rozwiązania docelowego, którym jest mechanizm łączenia rynków oparty na metodzie Flow-Based Allocation w regionie Core (PSE)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24