Reklama

Elektroenergetyka

PSE: Ciągłości dostaw energii elektrycznej zapewni konkurencyjny rynek mocy

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W ocenie PSE, faworyzowany przez Komisję Europejską rynek jednotowarowy, na którym podstawowym towarem jest energia elektryczna, nie tylko nie stymuluje rozwoju, ale obecnie nawet nie gwarantuje utrzymania w eksploatacji mocy wytwórczych. Propozycja warunków stosowania mechanizmów mocowych, zawarta w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” była przedmiotem debaty z udziałem Eryka Kłossowskiego, prezesa zarządu PSE, która odbyła się 11 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Niestabilność regulacji w zakresie europejskich mechanizmów rynkowych oraz ich otoczenia, a także zakłócenia bieżących cen energii elektrycznej powodowane stosowaniem na dużą skalę pozarynkowych mechanizmów wsparcia odnawialnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, utrudniają wytwórcom podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Nie wspiera ich również silnie ograniczona skłonność odbiorców do zawierania długoterminowych transakcji handlowych, które stanowiłyby zabezpieczenie dla funkcjonowania nowych źródeł wytwórczych. 

„Problem wystarczalności generacji już dotknął lub zagraża wielu krajom w Europie. Został on również zidentyfikowany w Polsce. W celu zapewniania ciągłości dostaw energii elektrycznej istnieje pilna potrzeba zastosowania mechanizmów uzupełniających jednotowarowy rynek energii elektrycznej. Skutecznym rozwiązaniem w tym zakresie jest mechanizm mocowy w postaci konkurencyjnego rynku mocy. Jest on stosowany z powodzeniem na wielu rynkach energii elektrycznej” – wskazywał Eryk Kłossowski, prezes  zarządu PSE. 

Zobacz takżę: Energetyczne zamki na piasku, czyli o konieczności modernizacji sieci przesyłowych [KOMENTARZ]

Pomimo narastania problemów w zakresie wystarczalności generacji, w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" model rynku energii elektrycznej nie został uzupełniony o drugi, brakujący segment rynku w postaci rynku mocy. Wręcz przeciwnie, stosowanie tego typu rozwiązań zostało poddane dużym restrykcjom. Według propozycji pakietu, mechanizmy mocowe powinny być wprowadzane zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, tj. z uwzględnieniem szeregu wymogów formalnoprawnych. Dopuszczalność wprowadzenia mechanizmu mocowego ma podlegać potrójnej kontroli:

  • Komisji Europejskiej w zakresie notyfikacji pomocy publicznej, 
  • Komisji Europejskiej w zakresie zgodności prawa krajowego z prawem UE, 
  • ACER, poprzez zatwierdzanie wyników europejskiej oceny wystarczalności. 

Powyższym restrykcjom towarzyszy szereg szczegółowych obostrzeń w zakresie stosowania mechanizmów mocowych. Wśród nich, szczególnie  kontrowersyjnym jest obowiązek dopuszczania do udziału w rynku mocy źródeł wytwórczych zlokalizowanych w innych systemach, bez gwarancji udziału tych źródeł w pokryciu zapotrzebowania na moc w okresach napiętego bilansu mocy - co jest sprzeczne z celem tego mechanizmu, jakim jest przecież zapewnienie wystarczalności generacji dla odbiorców w danym obszarze. Równie zaskakujące jest wprowadzenie limitu emisyjności na poziomie 550g CO2/kWh jako warunku udziału w rynku mocy nowych źródeł, co narusza neutralność technologiczną tego mechanizmu. 

„PSE stoją na stanowisku, że proponowane regulacje prawne powinny pozwalać poszczególnym krajom na swobodne stosowanie rynku mocy, jako konkurencyjnego sposobu zapewnienia wystarczalności generacji w długim horyzoncie. Ponadto, nie powinny one naruszać neutralności technologicznej oraz nie powinny powodować zmniejszenia skuteczności rynku mocy w zakresie możliwości wywiązywania się przez poszczególne kraje z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej” – podkreślał Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE

Zobacz także: PSE popiera zrównoważony rozwój

kn/PSE

Komentarze