Prezes PGG ponownie szefem stowarzyszenia Euracoal

29 stycznia 2020, 11:01
840_472_matched__q15mib_RogalaTomaszPGG0074pp
Fot. www.pgg.pl

Prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Tomasz Rogala przez kolejną kadencję będzie kierował pracami Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal. Rogala jest prezydentem tej międzynarodowej organizacji od marca 2018 roku.

Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal to organizacja skupiająca głównie europejskich producentów i importerów węgla - w sumie ponad 30 podmiotów z kilkunastu krajów. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Brukseli; tam też - jak podała w środę PGG - obradował komitet wykonawczy Euracoalu.

Prezes Rogala zauważył, że jego trzecia kadencja na stanowisku prezesa stowarzyszenia przypada na okres prowadzenia kluczowych negocjacji na temat kształtu kolejnej unijnej perspektywy finansowej oraz prac dotyczących wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. 

"Strategia dotycząca +zielonego ładu+ oraz szereg negocjacji i spotkań przedstawicieli rządów państw UE niewątpliwie zawładną całym 2020 rokiem. Dlatego z punktu widzenia stowarzyszenia kluczowe będzie określenie ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej przez poszczególne kraje Wspólnoty, a także określenie znaczenia takich pojęć jak ślad węglowy czy podatek węglowy dla konkurencyjności europejskiego przemysłu, wraz z wyznaczeniem potrzeb inwestycyjnych na wsparcie transformacji energetycznej" - ocenił prezes.

Jego zdaniem, w ostatnim czasie stowarzyszenie Euracoal odgrywało znaczącą rolę w kształtowaniu polityki władz Unii Europejskiej w zakresie transformacji energetycznej, zmieniając postrzeganie branży. 

Przedstawiciele organizacji w swoich działaniach podkreślali m.in., że górnictwo i energetyka oparta na węglu generują w gospodarce tzw. łańcuch wartości, wpływając na wiele dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Przypominali też, że węgiel wciąż jest drugim najistotniejszym źródłem energii na świecie i należy go brać pod uwagę, by sprostać rosnącemu popytowi na energię elektryczną

"W czasie, gdy kieruję stowarzyszeniem, udało się m.in. przeprowadzić kampanię promocyjną ukazującą węgiel jako jeden z głównych źródeł energii - paliwo, które będzie przez najbliższe dziesięciolecia nadal odgrywało istotną rolę w światowej energetyce. Pokazaliśmy, że węgiel może być paliwem ekologicznym, bezpiecznym i dostępnym ekonomicznie" - powiedział Tomasz Rogala. 

Za swój sukces w poprzedniej kadencji kierowania stowarzyszeniem Euracoal prezes uznał dostrzeżenie przez Komisję Europejską i inne środowiska tego, iż za górnictwem stoi łańcuch wartości, mający wpływ na wiele dziedzin życia. 

"Wielokrotne powtarzane przeze mnie elementy tego łańcucha, czyli rozwój nauki i badań, wysokopłatne miejsca pracy, a także motor napędowy dla innych branż przemysłowych, spowodowały, iż w Europie nie mówi się już o budżecie na transformację na poziomie 4,8 mld euro, ale o całym mechanizmie funduszy na poziomie ok. 100 mld euro. Nadal są to niewystarczające środki na właściwe przeprowadzenie tego procesu w 42 europejskich regionach górniczych, ale to i tak ponad 20 razy więcej niż początkowo planowano" - powiedział.

Prezes przyznał, że sytuacja nie jest dziś korzystna dla państw, które opierają swój system energetyczny na paliwach kopalnych. "Z każdego zakątka naszego kontynentu co jakiś czas słychać decyzję o całkowitej dekarbonizacji w perspektywie 2030, 2035 czy 2040 roku. Ten proces przyspieszył też na poziomie legislacyjnym Unii Europejskiej, która planuje do 2050 r. stać się neutralna klimatycznie" - wskazał. 

Według prezesa, większość państw UE popiera proces szybkiej dekarbonizacji oraz dążenie do celu neutralności klimatycznej, a jednocześnie globalna produkcja i zużycie węgla są wciąż na wysokim poziomie, a na świecie powstają nowe kopalnie tego surowca. "Ale Europa od węgla odchodzi i to jest proces, z którym musimy się dziś zmierzyć, ponieważ żyjemy w Unii, i to z krajami UE prowadzimy relacje gospodarcze" - mówi Rogala.

Na zlecenie Polskiej Grupy Górniczej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przygotował opracowanie o przewidywalnych i rzeczywistych kosztach transformacji sektora górniczego; wynika z niego, że koszty te mogą sięgnąć 50 mld euro. "To dużo więcej niż Komisja Europejska ma dla całej Europy; to pokazuje, jak na wielu różnych biegunach dziś jesteśmy w zakresie rozumienia sprawiedliwej transformacji energetycznej" - podsumował prezes PGG.

Jego zdaniem, przełamanie trendu dekarbonizacyjnego wydaje się już niemożliwe, stąd trzeba się do niego dostosować, ale na własnych warunkach. "Dlatego skierowaliśmy wystąpienie do wszystkich nowo wybranych członków Parlamentu Europejskiego z listem prezydenta Euracoal, z prośbą o współpracę i zaangażowanie w sprawy europejskiego górnictwa" - poinformował.

Jako prezes PGG Rogala działa także w ramach Platformy Regionów Górniczych w Transformacji, gdzie prezentowane były projekty, które Polska Grupa Górnicza jest gotowa zrealizować. "Jako spółka jesteśmy przygotowani do transformacji i posiadamy odpowiednie doświadczenie, jednak potrzebujemy środków na jej przeprowadzenie, aby nie dopuścić do likwidacji miejsc pracy i wzrostu napięć społecznych na Śląsku" - zadeklarował. 

Za ważne zadanie prezes uznał określenie warunków przeprowadzenia transformacji energetycznej w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, a także zaprezentowanie sektora górniczego jako otwartego na innowacje i wprowadzanie nowych technologii. W przyjętej w ub. roku przez środowisko górnicze deklaracji określono, że transformacja prowadzona w celu ochrony klimatu powinna odbywać się w zgodzie z ładem społecznym, przy uwzględnieniu racjonalnych decyzji gospodarczych i przy zachowaniu konkurencyjności europejskiego przemysłu.(PAP)

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24