Reklama

Elektromobilność

Poznań stawia na autobusy elektryczne

Fot.:Pixabay
Fot.:Pixabay

Zakup 15 autobusów elektrycznych dla Poznania, budowa lub rozbudowa węzłów przesiadkowych będą możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu pozyskanemu przez sześć wielkopolskich samorządów. Marszałek wielkopolski podpisał w piątek umowy ws. blisko 146 mln zł dotacji.

Inwestycje warte blisko 203 mln zł będą realizowane przez Miasto Poznań, gminy Rokietnica, Mosina, Śrem oraz Puszczykowo i Szamotuły.

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał unijne dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) na sześć projektów transportowych obejmujących działania związane z mobilnością miejską i usprawniające korzystanie z publicznego transportu zbiorowego.

 

"Wartość tych projektów to przede wszystkim działanie na rzecz ochrony środowiska, niskiej emisji dwutlenku węgla, to też dbałość o komfort podróżowania w przestrzeni metropolii. Stawiamy na transport zbiorowy, transport szynowy lub kołowy o podwyższonym stopniu ograniczenia spalin" - powiedział w piątek marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

 

Miasto Poznań do końca września 2020 r. realizować będzie wart blisko 154 mln zł projekt „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”. Przewiduje on utworzenie węzła przesiadkowego integrującego różne formy transportu: autobusowy, rowerowy oraz pieszy z komunikacja tramwajową.

 

Projekt, poza przebudową ronda, w tym infrastruktury torowej, budową ścieżek dla rowerów czy remontem dworca autobusowego Rataje przewiduje też zakup 15 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ładowarkami.

 

Rejon ronda Rataje to jeden z najważniejszych węzłów systemu publicznego transportu zbiorowego oraz jedno z najważniejszych skrzyżowań w stolicy Wielkopolskich. W jego obrębie dokonywane są przesiadki między miejskimi i aglomeracyjnymi liniami autobusowymi a liniami tramwajowymi.

 

28,8 mln zł kosztować będzie budowa węzła przesiadkowego w Rokietnicy. Dzięki 22,4 mln zł dofinansowania powstanie nowy budynek dworca kolejowego, parkingi i nowa baza transportowa. Gmina kupi też cztery niskoemisyjne autobusy.

 

Wartość projektu Gminy Mosina przekracza 8,1 mln zł. Za te pieniądze powstaną m.in. trzy zintegrowane węzły przesiadkowe i dwie ścieżki rowerowe.

 

Dofinansowanie otrzymał też projekt budowy dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 5,2 mln zł. Węzeł przesiadkowy powstanie również w Puszczykowie, a w Szamotułach rozbudowany zostanie istniejący węzeł przy dworcu kolejowym.

 

Inwestycje realizowane będą w ramach poddziałania "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania". 

 

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama