Reklama

OZE

Powołano podkomisję sejmową ds. polityki energetycznej UE

Sejmowa komisja ds. Unii Europejskiej powołała w czwartek podkomisję nadzwyczajną do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej - poinformowała PAP szefowa komisji pos. Izabela Kloc (PiS), która będzie również kierowała pracami podkomisji.

W pracach podkomisji będzie uczestniczyło 13 posłów. Pierwsze posiedzenie zaplanowano na 11 stycznia przyszłego roku.

 

Jak podała pos. Kloc, powołanie podkomisji wiąże się z ogłoszeniem 30 listopada br. przez Komisję Europejską nowego tzw. pakietu zimowego „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Nowe rozwiązania, zdaniem Komisji, mają służyć utrzymaniu konkurencyjności UE w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia obraz globalnej energetyki.

 

Priorytetami pakietu dotyczącego rozwoju rynku energii w Europie są: efektywność energetyczna, osiągnięcie pozycji lidera na polu energii odnawialnej oraz zapewnienie uczciwego traktowania konsumentów. Tak dużego pakietu legislacyjnego w zakresie energii Komisja Europejska nie opublikowała od 8 lat.

 

"W zaproponowanym przez KE nowym pakiecie dokumentów zaniepokojenie budzą projektowane przepisy, które w mechanizmach wsparcia w postaci rynku mocy faworyzują gaz, a eliminują technologie oparte na węglu. Zauważyć można bezpośrednią dyskryminację instalacji węglowych, która nie uwzględnia systematycznego wzrostu ich efektywności oraz możliwości zastosowania czystych technologii węglowych. Zastrzeżenia budzi również tryb wprowadzenia tego rozwiązania bez oceny jego skutków regulacji" - wskazała szefowa komisji.

 

Dla Polski - według posłanki Kloc - bardzo ważny jest rynek mocy, ponieważ w ten sposób Polska chce zapewnić, opierając się na własnych zasobach węglowych, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

 

"Rynek mocy ma wspomóc zaplanowany na najbliższe lata proces realizacji potężnych inwestycji, które mają doprowadzić do zastąpienia przestarzałych bloków węglowych. Tymczasem nowe propozycje KE praktycznie uniemożliwiają wprowadzenie wsparcia dla elektrowni węglowych. Przyjęcie przez Polskę proponowanego progu zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. oznaczałaby możliwość utworzenia rynku mocy tylko dla elektrowni gazowych" - oceniła przewodnicząca.

 

Komisja ds. Unii Europejskiej, by wspierać działania rządu, planuje ścisłą współpracę międzyparlamentarną z właściwymi komisjami parlamentów narodowych państw członkowskich UE oraz dialog z instytucjami unijnymi w celu eliminowania zapisów zaproponowanych przez KE w nowym pakiecie energetycznym, uznanych za niekorzystne dla Polski.

 

Zobacz także: Polski protest w PE przeciwko wykluczaniu węgla z rynku mocy

 

PAP - mini

Komentarze