Reklama

OZE

PowerRing: OZE, emisje i rola Polski w polityce klimatycznej UE

Dzisiejszą konferencję PowerRing otworzyli ministrowie Krzysztof Tchórzewski i Jan Szyszko. W swoich wystąpieniach odnieśli się do najważniejszych problemów polskiego sektora energetycznego, takich jak rozwój rynku elektroenergetycznego, polityka klimatyczna czy współpraca z Unią Europejską.

Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski zauważył, że jedną z kluczowych trudności dla rozwoju polskiej energetyki jest nieprzewidywalność działań organów unijnych. ,,Uregulowanie planu takiego jak Polityka Energetyczna Polski do roku 2050 jest bardzo trudne ze względu na brak przewidywalności działań m.in. Komisji Europejskiej. W tym dokumencie będziemy musieli zawrzeć pewne elementy kompromisu z UE” - powiedział. Minister stwierdził też, że w kwestii realizacji wspólnotowych postanowień dotyczących udziału OZE w miksie energetycznym ,,żadne opóźnienia nam nie grożą”.

 

Tchórzewski odniósł się również do sytuacji w elektroenergetyce. Nawiązując do działań względem rynku mocy, stwierdził, iż krokiem, który trzeba podjąć jest ,,ograniczenie do minimum ryzyka wzrostu cen energii dla odbiorcy końcowego”. Minister zauważył, że realne ceny prądu w Polsce plasują kraj w gronie państw o najdroższej energii elektrycznej.

 

Z kolei Minister Środowiska, Jan Szyszko dużo uwagi poświęcił kwestiom klimatycznym. Zauważył on, że Polska wypełniła z nawiązką zobowiązania wynikające z pierwszego aneksu do protokołu z Kioto. ,,Udało się to przeprowadzić bez zapaści gospodarczej. Zamiast redukcji rzędu 8%, Polska ograniczyła emisję dwutlenku węgla o 30%. Obecnie, w przeliczeniu na mieszkańca, mamy emisję poniżej średniej unijnej.”

 

Szyszko odniósł się również do strategii klimatycznych, które mogą zagrozić polskiej energetyce, wciąż w znacznym stopniu opartej na węglu. ,,Jesteśmy unikatem w skali świata pod względem koncentracji tradycyjnych zasobów energetycznych. 90% unijnego węgla znajduje się w Polsce. Jeśli chodzi o węgiel brunatny, współczynnik ten wynosi 25%” - powiedział. Minister stwierdził też, że ,,naszą wielką szansą jest to, co mamy. Naszą wielką szansą jest polityka klimatyczna, w której UE będzie nadal liderem. Polska zaś odegra tu ogromną rolę.”

 

Szyszko opowiedział również o polskich planach dotyczących ochrony klimatu. ,,Będziemy dążyli do tego, żeby coraz mniej emitować, coraz bardziej efektywnie zużywać zasoby energetyczne. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju przy bezrobociu czy niezdrowej nierównowadze grup wiekowych” - powiedział. Stwierdził też, że podejmie starania, aby Polska rozwijała przechwytywanie dwutlenku węgla przez lasy. ,,Tzw.  Circular economy to ogromna szansa na to, żeby polska wieś stała się neutralna w kwestii emisji dwutlenku węgla” - powiedział. ,,Po podpisaniu porozumienia paryskiego mamy dwie możliwości działania: innowacyjność i wykorzystywanie dwutlenku węgla”- dodał minister.

 

Zobacz także: KE: Unia Klimatyczna zamiast Unii Energetycznej?

Komentarze