Reklama

Portal o energetyce

,,Power-to-Gas”: wspólny projekt Gaz–Systemu oraz PGE

Gaz–System oraz PGE pracują nad zastosowaniem nowatorskiej technologii „Power-to-Gas”, która jest wykorzystywana do magazynowania energii. Polega ona na przemianie energii elektrycznej w inny nośnik - paliwo gazowe. Przedstawiciele obydwu spółek podpisali 12 maja br. list intencyjny w sprawie przygotowania studium wykonalności inwestycji.

,,Zgodnie ze wstępnymi założeniami instalacja Power-to-Gas przeznaczona będzie do magazynowania nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej przez farmy wiatrowe, poprzez przemianę nadmiaru energii elektrycznej w paliwo przyszłości, jakim jest wodór. Będzie to możliwe dzięki procesowi elektrolizy, a uzyskany w ten sposób wodór może zostać zatłoczony do sieci gazowej oraz będzie dalej wykorzystany jako zeroemisyjny nośnik energii. (…) Magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej jest jednym z głównych wyzwań przed jakim stoi obecnie sektor elektroenergetyczny” – informują spółki w swoim oświadczeniu.

Jan Chadam, prezes Gaz–Systemu dodaje: ,,(…) Pełniąc rolę lidera w inicjowaniu nowych rozwiązań i aktywnym kształtowaniu sektora gazowego w Polsce chcemy, poprzez współpracę z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi osiągnąć efekt synergii, co pozwoli na wzmocnienie całego sektora energetycznego”.

Dodajmy, że zostanie także powołana specjalna grupa robocza, w skład której wejdą przedstawiciele obydwu firm. Jej zadaniem będzie organizacja i koordynowanie działań związanych z opracowaniem  rzeczonego Studium Wykonalności. 

(JK)

Reklama

Komentarze

    Reklama