Reklama

Portal o energetyce

Polskie miasto zostało siedzibą Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

  • Fot. Digital Globe via Facebook

Każda nowa forma integracji krajów Europy Środkowej jest dla Polski dobra. Dzięki takim działaniom wzrasta polityczna i gospodarcza rola naszego państwa. I właśnie dlatego warto dziś przyjrzeć się narodzinom Tritii- Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.Do Tritii przystąpiły województwa śląskie i opolskie, czeski kraj morawsko-śląski oraz samorządowy kraj żyliński na Słowacji. W jej ramach zostanie zintensyfikowana współpraca w dziedzinie transportu i rozwoju infrastruktury, gospodarki (w tym sektora badawczo- rozwojowego), turystyki i -co wydaje się szczególnie istotne- energetyki. Będzie to zatem kolejna okazja do większego zintegrowania działań w tej kwestii w regionie Europy Środkowej.


O Tritii dowiadujemy się zresztą w miesiąc po podpisaniu przez ministrów gospodarki państw Grupy Wyszehradzkiej porozumienia o połączeniu swoich systemów gazowych. Analogii energetycznych jest więcej. Siedzibą wspomnianej struktury jest Cieszyn- a więc miasto, w którym we wrześniu ubiegłego roku premierzy Polski i Czech otwierali wspólne połączenie gazowe.


Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej powstało na mocy rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej z 2006 roku. Jego celem jest wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej samorządów, które mają możliwość stowarzyszania się bez konieczności podpisywania uprzednio międzynarodowych umów ratyfikowanych przez narodowe parlamenty.


(PAM)


Reklama

Komentarze

    Reklama