Reklama

Atom

Polski atom: PGE EJ1 publikuje "Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia"

  • Fot. domena publiczna/Wikimedia Commons
    Fot. domena publiczna/Wikimedia Commons

Odpowiedzialna za projekt budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce spółka PGE EJ1 opublikowała „Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia”.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) to pierwszy oficjalny dokument, przedstawiający w kompleksowy sposób główne założenia planowanej siłowni jądrowej. Dokument stanowi podstawę do wszczęcia procedury oceny oddziaływania na środowisko, niezbędnej w procesie wyboru bezpiecznej lokalizacji elektrowni.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia została dołączona do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko złożonego przez Spółkę do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Na podstawie KIP-u, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Urzędu Morskiego, a także po konsultacjach międzynarodowych z państwami zainteresowanymi udziałem w procesie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, wyda postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko, w którym wskaże m.in. metody dalszych badań i analiz środowiskowych.

Zobacz także: Polski atom: Podlasie krajowym centrum wydobycia uranu

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama