Reklama

Portal o energetyce

Polityka klimatyczna UE: dodatkowe rekompensaty dla Polski?

Polski Komitet Energii Elektrycznej, wespół z pięcioma innymi krajami UE, wprowadził do stanowiska EURELECTRIC potrzebę rekompensaty dodatkowych  kosztów związanych z reformą systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 dla polskiej elektroenergetyki.

17 listopada w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów stowarzyszenia EURELECTRIC, skupiającej członków zarządów największych firm elektroenergetycznych w Europie. Główną dyskutowaną kwestią było przyjęcie stanowiska EURELECTRIC (opinie tej organizacji mają spory wpływ na kształt unijnych regulacji w zakresie elektroenergetyki)  w  kwestii reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (UE ETS). Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) na posiedzeniu reprezentowała Marta Gajęcka, Wiceprezes PKEE oraz Wiceprezes PGE S.A.

 

W trudnej dyskusji trwającej wiele tygodni na forum EURELECTRIC, największe koncerny energetyczne w Europie podkreślały silną potrzebę szybkiego zmniejszenia podaży uprawnień do emisji CO2 w systemie UE ETS prowadzącego do wzrostu ceny pozwoleń, poprzez zaostrzenie tempa spadku unijnej puli oraz podwojenie wolumenu uprawnień trafiającego do tzw.  rezerwy stabilizacyjnej (ang. Market Stability Reserve). Poza wymiarem ochrony klimatu takie działanie ma podtekst biznesowy, gdyż zwiększa rentowność elektrowni gazowych oraz źródeł niskoemisyjnych, które stanowią znaczący udział w strukturze paliwowej europejskich gigantów.

 

Pomimo tych niesprzyjających warunków, Komitetowi udało się zbudować trwałą koalicję sześciu krajowych stowarzyszeń branży elektroenergetycznej (Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Grecja, Polska, Rumunia), podkreślających, że zaostrzenie regulacji klimatycznych musi odbywać się w sposób bezkosztowy dla sektorów energetycznych państw uboższych, opartych w dużej mierze na paliwach kopalnych.

 

W efekcie działań tych sześciu stowarzyszeń Rada EURELECTRIC przyjęła wyważone stanowisko, w którym - rekomendując zaostrzenie systemu ETS - stwierdza się równolegle potrzebę proporcjonalnego zwiększenia mechanizmów kompensacyjnych, przewidzianych w aktualnym projekcie rewizji dyrektywy. A więc większego,  nieodpłatnego przydziału uprawnień (derogacji CO2) oraz Funduszu Modernizacyjnego – w związku z dodatkowymi kosztami zakupu droższych uprawnień do emisji oraz potrzebą większych inwestycji w technologie niskoemisyjne. W oficjalnie publikowanym przed posiedzeniem Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego w dniu 8 grudnia br. stanowisku EURELECTRIC, wskazane będą konkretne dodatkowe koszty inwestycyjne i operacyjne dla polskiego sektora związane z propozycją wprowadzenia regulacji zwiększających ceny CO2 oraz postulat ich rekompensaty w formie zwiększonych kompensacji i dofinansowania inwestycji w sektorze ze zwiększonych przychodów z aukcji uprawnień do emisji.

 

Podczas posiedzenia wybrano także nowego Sekretarza Generalnego EURELECTRIC, którym został Duńczyk, Kristian Ruby, wcześniej związany z organizacją WindEurope promującą elektrownie wiatrowe.

 

Warto podkreślić, że wspomniana wyżej koalicja została zawiązana – z inicjatywy PKEE – już kilka miesięcy temu. W efekcie zajmowała już kilka razy wspólne stanowisko dotyczące działań i prac podejmowanych przez EURELECTRIC i związanych z unijną polityką klimatyczno-energetyczną (było to stanowisko zbieżne z interesem Polski), m.in. z planowaną reformą EU ETS.

 

Zobacz także: Świadomie opóźniano strategiczną dla polskiej energetyki inwestycję?

Komentarze