Reklama

Gaz

Polenergia rezygnuje z projektu Bernau-Szczecin

Polenergia poinformowała, że rezygnuje z budowy gazociągu Bernau - Szczecin i dokona z tego tytułów odpisów księgowych. Powodem decyzji jest  „niemożność uzgodnienia zasad i warunków realizacji projektu na terenie Polski”.

W komunikacie giełdowym firmy znalazła się informacja, że 10 października br. podjęto decyzję o „nie wykonywaniu przez swoją spółkę zależną (PPG Pipeline Projektgesellschaft mbH) opcji kupna 100% udziałów w spółce Inwestycyjna Spółka Energetyczna – IRB Sp. z o.o.".

IRB poprzez swoje spółki zależne posiada prawa do budowy gazociągu Bernau - Szczecin o łącznej długości ok 150 km (z tego 118 km na terenie Niemiec) i przepustowości 5 mld m3/rok, łączącego polski i niemiecki system gazowy.

Wskazana powyżej decyzja spowodowana była niemożnością uzgodnienia zasad i warunków realizacji Projektu na terenie Polski, co było warunkiem koniecznym zakupu IRB.

W związku z powyższym w dniu 10 października 2016 roku zarząd Polenergii podjął decyzję o dokonaniu odpisu księgowego aktywów związanych z projektem. Odpis ma charakter niegotówkowy. Wpływ na wynik netto wynosić będzie ok. 43 mln zł i zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Powyższy odpis będzie, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA.

Zobacz także: Rosja i Turcja porozumiały się w sprawie projektu Turkish Stream

Zobacz także: Gaz System: 0,5 mld zł z UE na polskie gazociągi

Reklama

Komentarze

    Reklama