Reklama

Portal o energetyce

Płock przygotowuje się na zmiany klimatu. Opracowano plan działań

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Powstał plan działań adaptacyjnych dla Płocka do 2030 r., które mają pomóc miastu i mieszkańcom odpowiednio reagować na zmiany klimatu. Celem opisanych w dokumencie przedsięwzięć ma być m.in. ograniczenie negatywnych skutków takich zjawisk, jak np. fale upałów, ulewne deszcze czy powodzie.

„Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Płocka do 2030 r.” powstał w ciągu 20 miesięcy w ramach projektu resortu środowiska dla 44 miast w całym kraju liczących, powyżej 100 tys. mieszkańców.

Jak podkreślono w opracowaniu, dotyczącym Płocka, głównym jego celem „jest zwiększenie odporności miasta na przewidywane w perspektywie 2030 r. zmiany intensywności i częstości występowania zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, poprzez podjęcie wielu działań adaptacyjnych dających efekt synergii”.

Wyszczególnione w dokumencie przedsięwzięcia – 42 projekty – obejmują kilka segmentów: zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport i energetyka. Szacunkowy koszt ich wdrożenia to ponad 497 mln zł do 2030 r. Zgodnie z założeniami planu niezbędne działania mogą być finansowane zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych.

W „Planie Adaptacji do Zmian Klimatu dla Płocka do 2030 r.” zwrócono uwagę, iż z przeprowadzonych analiz wynika, że głównymi zagrożeniami klimatycznymi w tym mieście są m.in.: wzrost liczby dni z temperaturą maksymalną powietrza i fal upałów, występowanie deszczy nawalnych, a także powodzi, osuwisk oraz wzrost koncentracji zanieczyszczeń powietrza.

Jak zaznaczono w dokumencie, „zjawiska te stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta oraz zdrowia i życia jego mieszkańców”, a prognozy - na podstawie danych meteorologicznych z lat 1981-2015 - wskazują, że w perspektywie 2050 r. należy spodziewać się pogłębienia tendencji zmian klimatycznych. W dokumencie wspomniano, że opracowane modele wskazują, iż np. do 2050 r. przewidywane jest zwiększenie liczby upalnych dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C. w ciągu roku.

„Plan adaptacji ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych” – podkreślono w opracowaniu dotyczącym Płocka, przypominając, iż miasto to przystąpiło do projektu na podstawie porozumienia zawartego w 2015 r. z Ministerstwem Środowiska.

W dokumencie, wśród działań adaptacyjnych dla Płocka, wymieniono m.in. budowę systemu informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej, jak wysokie temperatury czy zanieczyszczenie powietrza, udrażnianie koryta Wisły, modernizację wału przeciwpowodziowego wzdłuż Zbiornika Włocławskiego, budowę zbiorników retencyjnych, monitoring przemieszczeń nadwiślańskiej skarpy oraz jej odpowiednie zabezpieczenie, a także tworzenie terenów zielonych, w tym zieleńców i parków, stref z ograniczonym ruchem pojazdów spalinowych i upowszechnienie korzystania z transportu publicznego.

W ramach projektu przewidziano również doposażenie służb ratowniczych z uwzględnieniem priorytetów wynikających ze zmian klimatycznych oraz działania edukacyjne, obejmujące np. racjonalne gospodarowanie wodą oraz pomoc sąsiedzką w sytuacjach ekstremalnych.

W poniedziałek w płockim urzędzie miasta miały odbyć się pierwsze konsultacje społeczne, dotyczące „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Płocka do 2030 r.” – sala wyznaczona na spotkanie była jednak pusta.

„Mamy gotowy dokument, które prezentuje określone zadania. Czekamy na odzew mieszkańców. Różnie to bywa z frekwencją na spotkaniach publicznych. Liczę na to, że mieszkańcy będą zapoznawali się z opracowaniem, które dostępne jest w internecie. Każdy zainteresowany może zgłosić się też do mnie osobiście” – powiedział dziennikarzom Piotr Niesłuchowski, kierujący w płockim Urzędzie Miasta referatem strategii i planowania.

Zaznaczył, że „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Płocka do 2030 r.” po fazie konsultacji i uzgodnień, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a także po pracach w komisjach rady miasta, będzie przedłożony do akceptacji całej rady - w zależności od tempa prac, nie jest wykluczone, że stanie się to już w przyszłej kadencji samorządu.

„Ciekawym efektem projektu, oprócz zamierzeń, które planujemy, jest zobrazowanie naszego miasta pod względem klimatycznym. Tego do tej pory w żadnym dokumencie nie ujmowaliśmy” – ocenił Niesłuchowski, odnosząc się do planu adaptacyjnego dla Płocka.

jw/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama