• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Płock przygotowuje się na zmiany klimatu. Opracowano plan działań

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Powstał plan działań adaptacyjnych dla Płocka do 2030 r., które mają pomóc miastu i mieszkańcom odpowiednio reagować na zmiany klimatu. Celem opisanych w dokumencie przedsięwzięć ma być m.in. ograniczenie negatywnych skutków takich zjawisk, jak np. fale upałów, ulewne deszcze czy powodzie.

„Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Płocka do 2030 r.” powstał w ciągu 20 miesięcy w ramach projektu resortu środowiska dla 44 miast w całym kraju liczących, powyżej 100 tys. mieszkańców.

Jak podkreślono w opracowaniu, dotyczącym Płocka, głównym jego celem „jest zwiększenie odporności miasta na przewidywane w perspektywie 2030 r. zmiany intensywności i częstości występowania zjawisk klimatycznych i ich pochodnych, poprzez podjęcie wielu działań adaptacyjnych dających efekt synergii”.

Wyszczególnione w dokumencie przedsięwzięcia – 42 projekty – obejmują kilka segmentów: zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport i energetyka. Szacunkowy koszt ich wdrożenia to ponad 497 mln zł do 2030 r. Zgodnie z założeniami planu niezbędne działania mogą być finansowane zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych.

W „Planie Adaptacji do Zmian Klimatu dla Płocka do 2030 r.” zwrócono uwagę, iż z przeprowadzonych analiz wynika, że głównymi zagrożeniami klimatycznymi w tym mieście są m.in.: wzrost liczby dni z temperaturą maksymalną powietrza i fal upałów, występowanie deszczy nawalnych, a także powodzi, osuwisk oraz wzrost koncentracji zanieczyszczeń powietrza.

Jak zaznaczono w dokumencie, „zjawiska te stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta oraz zdrowia i życia jego mieszkańców”, a prognozy - na podstawie danych meteorologicznych z lat 1981-2015 - wskazują, że w perspektywie 2050 r. należy spodziewać się pogłębienia tendencji zmian klimatycznych. W dokumencie wspomniano, że opracowane modele wskazują, iż np. do 2050 r. przewidywane jest zwiększenie liczby upalnych dni z temperaturą maksymalną powyżej 30 st. C. w ciągu roku.

„Plan adaptacji ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk i ich pochodnych” – podkreślono w opracowaniu dotyczącym Płocka, przypominając, iż miasto to przystąpiło do projektu na podstawie porozumienia zawartego w 2015 r. z Ministerstwem Środowiska.

W dokumencie, wśród działań adaptacyjnych dla Płocka, wymieniono m.in. budowę systemu informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej, jak wysokie temperatury czy zanieczyszczenie powietrza, udrażnianie koryta Wisły, modernizację wału przeciwpowodziowego wzdłuż Zbiornika Włocławskiego, budowę zbiorników retencyjnych, monitoring przemieszczeń nadwiślańskiej skarpy oraz jej odpowiednie zabezpieczenie, a także tworzenie terenów zielonych, w tym zieleńców i parków, stref z ograniczonym ruchem pojazdów spalinowych i upowszechnienie korzystania z transportu publicznego.

W ramach projektu przewidziano również doposażenie służb ratowniczych z uwzględnieniem priorytetów wynikających ze zmian klimatycznych oraz działania edukacyjne, obejmujące np. racjonalne gospodarowanie wodą oraz pomoc sąsiedzką w sytuacjach ekstremalnych.

W poniedziałek w płockim urzędzie miasta miały odbyć się pierwsze konsultacje społeczne, dotyczące „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Płocka do 2030 r.” – sala wyznaczona na spotkanie była jednak pusta.

„Mamy gotowy dokument, które prezentuje określone zadania. Czekamy na odzew mieszkańców. Różnie to bywa z frekwencją na spotkaniach publicznych. Liczę na to, że mieszkańcy będą zapoznawali się z opracowaniem, które dostępne jest w internecie. Każdy zainteresowany może zgłosić się też do mnie osobiście” – powiedział dziennikarzom Piotr Niesłuchowski, kierujący w płockim Urzędzie Miasta referatem strategii i planowania.

Zaznaczył, że „Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Płocka do 2030 r.” po fazie konsultacji i uzgodnień, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, a także po pracach w komisjach rady miasta, będzie przedłożony do akceptacji całej rady - w zależności od tempa prac, nie jest wykluczone, że stanie się to już w przyszłej kadencji samorządu.

„Ciekawym efektem projektu, oprócz zamierzeń, które planujemy, jest zobrazowanie naszego miasta pod względem klimatycznym. Tego do tej pory w żadnym dokumencie nie ujmowaliśmy” – ocenił Niesłuchowski, odnosząc się do planu adaptacyjnego dla Płocka.

jw/PAP

Komentarze