Reklama

Portal o energetyce

PKEE: Polska musi pilnować swoich interesów w unijnym rynku energii

Fot.Andrew Gustar/Flickr.com
Fot.Andrew Gustar/Flickr.com

Utrzymanie bezpieczeństwa dostaw energii oraz zwiększenie konkurencyjności – to zdaniem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej główne priorytety związane z wdrażaniem jednolitego rynku energii elektrycznej na całym obszarze Unii Europejskiej. 13 marca 2018 w Warszawie odbyła się prezentacja raportu PKEE pt: „Rynkowe Kodeksy Sieci. Na drodze do stworzenia paneuropejskiego rynku energii elektrycznej.”

Kodeksy Sieci to wspólna nazwa ośmiu kluczowych dla funkcjonowania wspólnotowego rynku energetycznego rozporządzeń Komisji Europejskiej. W nieodległej przyszłości to właśnie one będą w dużej mierze decydować o kształcie rynku energii elektrycznej w Polsce, stanowią bowiem niezbędny etap harmonizacji systemów energetycznych UE.

- PKEE pozytywnie ocenia zachodzące zmiany, związane z wdrożeniem jednolitego rynku energii. W raporcie zwracamy jednak uwagę, że to proces, w którym polska strona musi pilnować swoich priorytetów. Bez wątpienia są nimi bezpieczeństwo energetyczne i dobrobyt społeczny, o który musimy zadbać. Dlatego chcemy, by nasza publikacja była początkiem szerokiej i poważnej debaty na ten temat – podkreśla Michał Smyk, jeden z autorów raportu. - Musimy pamiętać o tym, że jednolity rynek energii w UE będzie oznaczać wyrównanie cen energii elektrycznej pomiędzy rynkami w UE, a także możliwość występowania gwałtownych wzrostów cen energii w okresach niezbilansowania popytu i podaży dodaje.

Właśnie dlatego eksperci PKEE w swojej publikacji skupili się przede wszystkim na tych Kodeksach Sieci, które obejmują obszar rynkowy. To one w największym stopniu będą miały wpływ na to, co przysłowiowego Kowalskiego interesuje najbardziej, czyli cenę prądu. Raport odpowiada na pytanie, jak poszczególne kodeksy rynkowe wpłyną na sektor elektroenergetyczny w Europie i w Polsce oraz jakie zmiany niosą one ze sobą dla uczestników rynku.

Jako polski sektor energetyczny, cały czas mamy jeszcze w tej sprawie ogromną rolę do odegrania. Jestem przekonany, że tego oczekuje od nas nie tylko rynek, ale przede wszystkim konsumenci. Polski Komitet Energii Elektrycznej ze swojej strony dokłada i będzie dokładał wszelkich starań, by szczegółowe rozwiązania były jak najbardziej korzystne dla polskiej strony i rodzimych konsumentów - zapewnia Tomasz Kosiński, dyrektor biura PKEE.

W tej chwili Kodeksy Sieci są na etapie implementacji. W wielu przypadkach proces ten będzie wymagał dalszych, szerokich konsultacji oraz prowadzenia wspólnych projektów, zarówno na arenie krajowej, jak i europejskiej. Jednocześnie daje to szanse na aktywny udział polskiego sektora energetycznego w opracowaniu szczegółowych rozwiązań, m.in. poprzez udział w konsultacjach metodyk przygotowanych przez operatorów systemów przesyłowych.

kn/PKEE

Reklama

Komentarze

    Reklama