Reklama

Gaz

PGNiG zacieśnia relacje z Discovery Polska

20 czerwca 2016 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) oraz Discovery Polska Sp. z o.o. podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie zachowania ciągłości wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na złożach marginalnych w Karpatach. Współpracy tej, od samego początku, patronuje prof. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Obszar złóż karpackich, których dotyczy list intencyjny, obejmuje odwierty ropy i gazu będące jednymi z najstarszych na świecie. List intencyjny podpisany został przez prezesa zarządu PGNiG SA Piotra Woźniaka oraz Alexa Frasera, Dyrektora Finansowego Discovery Polska w obecności ministra Mariusza Oriona Jędryska.

"Obecny postęp techniczny pozwala w wielu wypadkach utrzymać wydobycie węglowodorów na złożach uchodzących dotychczas za wyczerpane lub niedostępne. Dodatkowo, elastyczny system opodatkowania, dostosowany do zmiennych kosztów wydobycia, o który zabiegałem jeszcze kilka lat temu wraz z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości umożliwia eksploatację ropy i gazu przy zachowaniu zysku ekonomicznego dla firm" – powiedział minister Mariusz Orion Jędrysek.

Eksploatacja złóż marginalnych w skali kraju może mieć duże znaczenie dla polityki surowcowej. Działania te sprzyjają również rozwojowi innowacyjnych technologii w zakresie wydobycia oraz są zgodne z polityką racjonalnej gospodarki złożami.

"Rozpoczęcie współpracy to dobra wiadomość nie tylko dla Discovery, ale też dla PGNiG. Stanowi szansę na wypróbowanie nowych technologii intensyfikacji wydobycia. To także szansa na utrzymanie prac geologicznych i robót wiertniczych w regionie o 160-letnich tradycjach przemysłu naftowego" – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

"Polska obfituje w zasoby naturalne, takie jak: węgiel, sól, siarka, ropa, gaz oraz metale. Po 160 latach nieprzerwanej produkcji ropy i gazu w Karpatach, dla Polski i dla nas, jako amerykańskiej firmy poszukującej i wydobywającej ropę i gaz, niezwykle istotne jest kontynuowanie tego wydobycia mającego korzystny wpływ na społeczności lokalne, infrastrukturę, rynek pracy, przychody z podatków oraz rozwój małych firm lokalnych" – powiedział Michael P. Lewis, Dyrektor Generalny Discovery Polska.

"Bez obecnego wsparcia Ministerstwa Środowiska, polegającego między innymi na tworzeniu zachęt inwestycyjnych oraz bardziej przyjaznych regulacjach prawnych, przedsięwzięcie w Karpatach nie byłoby dla nas tak atrakcyjne. Jesteśmy przekonani, że dalsze aktywne zaangażowanie Ministerstwa Środowiska sprowadzi do Polski kolejnych inwestorów, a przede wszystkim niezależne, mniejsze firmy z USA, gotowe na podjęcie ryzyka i nowych wyzwań w Polsce" – dodał Michael P. Lewis z Discovery Polska.

Discovery Group od ponad 5 lat aktywnie prowadzi badania poszukiwawcze, zarówno w obszarze Karpat w Polsce, jak również po stronie słowackiej, gdzie posiada 4 koncesje poszukiwawcze i wykonuje wiercenia.

Zobacz także: Gaz System: zainteresowanie nowymi umowami z gazoportem ogromne

Zobacz także: Naimski: Do końca roku porozumienie ws. budowy Baltic Pipe

Komentarze