• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

PGNiG Termika zwiększa bezpieczeństwo aglomeracji warszawskiej

12 stycznia br. Veolia Energia Warszawa oraz PGNiG TERMIKA podpisały trzy umowy definiujące zakres współpracy obu spółek wokół wsparcia rozwoju rynku ciepła w Warszawie oraz przyłączenia pruszkowskiej sieci ciepłowniczej do warszawskiego systemu ciepłowniczego.

Podpisanie umów jest pierwszym rezultatem Programu ACCORD, który jest realizowany między spółkami od listopada 2014 roku w ramach porozumienia o Partnerstwie energetycznym. Jacky Lacombe, Prezes Zarządu Veolii Energii Warszawa i Marek Dec, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA podzielają te same wizje i ambicje wobec rozwoju warszawskiego systemu ciepłowniczego.

Współpraca obu spółek oparta jest na wieloletniej działalności i wzajemnym wsparciu w prowadzeniu biznesu. Zawarcie tych umów podkreśla sens i siłę tej relacji, ale jest też okazją do wykonania kolejnego, niezwykle istotnego kroku w rozwoju warszawskiego systemu ciepłowniczego. Potrzeby rynku ciepłowniczego w stolicy wciąż rosną, co wymaga stałych działań operacyjnych i eksploatacyjnych oraz dalszej rozbudowy sieci ciepłowniczej. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów to priorytet, ale musimy również pamiętać o szerokim aspekcie ekologicznym i ekonomicznym związanym z produkcją i przesyłem ciepła. Dlatego porozumienia dzisiaj podpisane, dotyczące szeroko rozumianego rozwoju systemu w stolicy, mają ogromne znaczenie nie tylko dla Veolii Energii Warszawa i PGNiG TERMIKA, ale i całego miasta” – zadeklarował Jacky Lacombe, prezes Veolia Energia Warszawa. 

Rok temu zdecydowaliśmy się razem z Veolią Energia Warszawa rozpocząć nowy etap we wzajemnych relacjach, oparty na partnerstwie i współpracy w celu poszukiwania synergii  oraz rozwoju warszawskiego rynku ciepła. Kierowało nami przekonanie, że tylko współpracując możemy zapewnić naszym klientom i konsumentom dodatkowe korzyści, a naszym firmom zagwarantować trwałą przewagę konkurencyjną. Podpisując dzisiaj te 3 umowy dajemy dowód, że jest to możliwe. Jestem przekonany, że w ten sposób tworzymy nową jakość współpracy na wspólnym rynku – dystrybutora ciepła, którym jest Veolia Energia Warszawa oraz producenta ciepła, jakim jest PGNIG TERMIKA. Podpisanie tych umów nie wyczerpuje naszych ambicji. Widzimy kolejne obszary, które możemy optymalizować i mamy apetyt, aby to zrobić” – mówi Marek Dec, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA. 

Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy również podkreśla istotę rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej: „Jak pokazują badania, większość zanieczyszczeń powietrza, z tzw. źródeł niskiej emisji w stolicy, pochodzi z obrzeży Warszawy zabudowanych domami jednorodzinnymi, a także z miast z nią graniczących. Zawarte dziś porozumienia otwierają drogę dalszego rozwoju warszawskiego systemu ciepłowniczego. Obecnie blisko 80% mieszkańców naszego miasta znajduje się w jego zasięgu. Mam nadzieję, że dzięki współpracy obu firm system ten będzie się dynamicznie rozwijał, a w niedalekiej przyszłości przyłączone zostaną do niego kolejne rejony. Takie działania wpisują się w ideę przyjętego w grudniu 2015 roku „Planu gospodarki niskoemisyjnej m.st. Warszawy”.

Podstawą pierwszego porozumienia była potrzeba rozbudowy i optymalizacji warszawskiego systemu ciepłowniczego ze względu na korzyści dla odbiorców i środowiska naturalnego. Veolia Energia Warszawa i PGNiG TERMIKA chcą doprowadzić do rozwoju lokalnego rynku ciepła systemowego na terenie aglomeracji warszawskiej przyłączając nowych odbiorców do już istniejącej i planowanej sieci ciepłowniczej.

Intencją obu podmiotów jest promowanie ciepła systemowego. To najbardziej efektywny i przyjazny środowisku naturalnemu sposób ogrzewania budynków. Prowadzi do ograniczenia tzw. niskiej emisji* w miastach. Jego wytwarzanie w wysokosprawnej kogeneracji** należy z kolei do najbardziej efektywnych.

Planowany czas trwania kontraktu to 11 lat (do 2027 roku), przy czym umowa będzie podlegała weryfikacji w trzyletnich cyklach.

Obie strony wyraziły wolę współdziałania w ramach partnerstwa energetycznego „w oparciu o zasady rynkowe i konkurencji oraz z poszanowaniem interesów odbiorców energii elektrycznej i ciepła, przy zapewnieniu pełnej zgodności tych działań z decyzjami Prezesa URE, Prezesa UOKiK oraz właściwych organów samorządu terytorialnego”.

W ramach tego projektu przyzwalającego na przyłączenie Pruszkowa do warszawskiej sieci ciepłowniczej, wspólnie przygotowane zostały dwie Umowy, opracowane przez powołane zespoły z PGNiG TERMIKA i Veolii Energii Warszawa: „Umowa o współpracy – Prace projektowe i przygotowawcze” oraz „Umowa o współpracy – Inwestycyjna”

Obie  określają szczegóły organizacji prac budowlanych, które pozwolą w przyszłości na przyłączenie pruszkowskiej sieci ciepłowniczej (należącej do PGNiG TERMIKA i znajdującej się w Pruszkowie i Piastowie) do warszawskiej sieci ciepłowniczej należącej do Veolii Energii Warszawa.

Celem jest rozwój sieci ciepłowniczych poprzez przyłączenie sieci pruszkowskiej do warszawskiej (przez Piastów) oraz optymalizacja produkcji ciepła i energii elektrycznej w warszawskich źródłach. Dzięki temu zwiększy się efektywność wykorzystania kogeneracji** w Warszawie, co przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w obrębie aglomeracji warszawskiej. 

Po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia, odbiorcy ciepła w Pruszkowie i w Piastowie zasilani będą przede wszystkim z warszawskich źródeł PGNiG TERMIKA, u których wzrośnie produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną. Z połączonych systemów ciepłowniczych korzystać będą również mieszkańcy osiedla Niedźwiadek oraz odbiorcy zasilani obecnie z gazowych kotłowni należących do Veolii Energii Warszawa w Ursusie.

Prace projektowe i przygotowawcze powinny zakończyć się do końca 2018 roku. Prace budowlane, w tym odbiór końcowy Magistrali do Piastowa, potrwają do 31 grudnia 2020 roku.

Zobacz także: TGE: Rekordowe obroty na rynku spot gazu ziemnego

Zobacz także: Budowa polskiego giganta paliwowego – wstęp do fuzji z węgierskim MOL?

Komentarze