Reklama

Gaz

PGNiG podsumowuje 10 lat działalności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Fot. Øyvind Torjusen - Statoil
Fot. Øyvind Torjusen - Statoil

Ponad 5,5 mld zł przychodów, 18 koncesji i przygotowania do wydobywania 2,5 mld m3 gazu rocznie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podsumowało dekadę działalności na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W ciągu 10 lat PGNiG zainwestowało na Norweskim Szelfie Kontynentalnym ok. 5,3 mld zł. Od rozpoczęcia produkcji w 2012 r. PGNIG wydobyło tam 2,14 mld m³ gazu ziemnego i prawie 2,2 mln ton ropy naftowej. Wielkość zasobów wydobywalnych PGNiG w Norwegii to 78 mln boe. Wraz z rosnącym wydobyciem spółka osiąga coraz lepsze wyniki finansowe – tylko w ubiegłym roku przychody osiągnięte w Norwegii przekroczyły 1 mld zł.

Grupa Kapitałowa PGNiG obecna jest w tym kraju za sprawą swojej spółki zależnej – PGNiG Upstream Norway, która posiada obecnie udziały w 18 koncesjach. PGNIG wydobywa gaz i ropę naftową ze złóż Skarv, Vilje, Morvin, Vale, Gina Krog. Wydobycie ze złoża Gina Krog rozpoczęło się na przełomie czerwca i lipca 2017 r. Trwają również prace nad zagospodarowaniem złóż Storklakken i Snadd, z których wydobycie rozpocznie się w roku 2020.

,,Zarówno obecne jak i następne inwestycje w Norwegii będą tworzyć bazę dla przyszłych dostaw importowych gazu do Polski. Zależy nam na stałym zwiększaniu produkcji w tym regionie, który jest obecnie najważniejszym miejscem zagranicznej ekspansji Grupy”  – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. ,,Dążymy do uzyskania możliwości bezpośredniego sprowadzania gazociągami do Polski surowca ze złóż na szelfie. Planowane połączenie gazociągowe przez Danię nie tylko pozwoli nam sprowadzać gaz wydobywany w Norwegii do kraju, ale trwale zmieni uwarunkowania polityki energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej z korzyścią dla bezpieczeństwa Polski i regionu” – dodał.

Zobacz także: PGNiG kupi LNG z Norwegii

Norweski Szelf Kontynentalny jest jednym z priorytetów inwestycyjnych określonych w Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022. W tym roku przewidywana wielkość produkcji ze złóż norweskich to 571 tys. ton ropy naftowej i 0,5 mld m³ gazu ziemnego, co stanowi ok. 15% wydobycia całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Spółka prowadzi rozmowy mające na celu pozyskanie kolejnych obszarów koncesyjnych, tak aby w 2022 r. osiągnąć wielkość wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym na poziomie co najmniej 2,5 mld m³ gazu rocznie.

,,W ciągu ostatniej dekady pozyskaliśmy kilkanaście koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Nasze udziały obejmują pięć złóż produkcyjnych i dwa będące w fazie zagospodarowania. Mamy bardzo dobre relacje z partnerami operującymi wraz z nami na koncesjach. W przypadku dwóch koncesji jesteśmy nie tylko udziałowcem, ale i operatorem” – powiedział Marek Woszczyk, Dyrektor Generalny PGNiG Upstream Norway.

PGNiG rozpoczęło działalność w Norwegii w 2007 r., po nabyciu od ExxonMobil udziałów w złożu Skarv. Uruchomienie wydobycia nastąpiło w 2012 r. Obecnie zaangażowanie PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym obejmuje 18 koncesji poszukiwawczo-wydobywczych na Morzu Północnym, Norweskim i Barentsa. Grupa posiada udziały w pięciu złożach produkujących ropę i gaz (Skarv, Vilje, Morvin, Vale, Gina Krog), a wielkość jej zasobów wydobywalnych  w Norwegii to 78 mln boe (wg stanu na 1 stycznia 2017 r.). Ponadto spółka ma też udziały w dwóch złożach będących w fazie zagospodarowania – Snadd i Storklakken.

Na wszystkich złożach, z wyjątkiem Vilje, wraz z ropą naftową wydobywany jest również gaz ziemny, który jest przesyłany gazociągiem głównie do Niemiec, gdzie odbiera go spółka PGNiG Supply & Trading GmbH. Ropa naftowa sprzedawana jest bezpośrednio ze złóż spółkom Shell (ze złóż Skarv, Vilje i Vale) i Total (ze złoża Morvin).

Firma prowadzi poszukiwania złóż zarówno na koncesjach przylegających do złóż, jak i w obszarach mniej rozpoznanych, gdzie prawdopodobieństwo odkrycia dużych złóż gazu jest większe. Na dwóch koncesjach pełni rolę operatora. Spółka zamierza wziąć udział w kolejnych rundach koncesyjnych, a także prowadzi negocjacje handlowe mające na celu pozyskanie kolejnych obszarów koncesyjnych.

Komentarze