• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

PGNiG będzie przechowywać gaz firm importujących surowiec do Polski

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Dzięki usłudze biletowej spółki importujące gaz ziemny do Polski nie muszą samodzielnie gromadzić i utrzymywać obowiązkowych zapasów gazu w magazynach. Łączny wolumen zapasów gazu utrzymywanych przez PGNiG dla innych podmiotów to blisko 370 000 MWh (ok. 33 mln m3) gazu.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zawarło umowy na świadczenie usługi biletowej utrzymywania zapasów gazu z 11 przedsiębiorstwami energetycznymi dokonującymi importu gazu do Polski. Umowy weszły w życie 
1 października 2017 r. 

Zobacz także:  Krótka historia pewnego gazoportu [KOMENTARZ]

Zgodnie z przepisami firmy, które importują gaz ziemny do Polski, są zobowiązane utrzymywać zapasy obowiązkowe tego paliwa w magazynach gazu zlokalizowanych w Polsce lub w państwach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Obowiązek ustawowy można również spełnić zawierając tzw. umowę biletową, zlecając innemu podmiotowi utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu w magazynach. O uruchomieniu zapasu obowiązkowego decyduje Minister Energii.

PGNiG będzie utrzymywać zapasy gazu na zlecenie powyższych podmiotów w magazynach firmy Gas Storage Poland zlokalizowanych w Polsce, w których PGNiG uprzednio wynajęło stosowne pojemności magazynowe i zatłoczyło gaz. 

– PGNiG utrzymuje w magazynach zapasy obowiązkowe gazu ze względu na własny import gazu, jak również  posiada zapasy handlowe. Na bazie zgromadzonych zapasów handlowych zaoferowaliśmy zainteresowanym podmiotom usługę biletową na konkurencyjnych warunkach – skomentował Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych. – W uproszczeniu polega ona na tym, że użyczamy zainteresowanym importerom gazu część należącego do nas surowca zatłoczonego już do magazynu oraz zapewniamy im pełną obsługę, przejmując na siebie wszelkie czynności organizacyjne i logistyczne dotyczące zapasów gazu. Dzięki temu nasi kontrahenci nie muszą przechodzić skomplikowanego procesu logistycznego, za to mogą skupić się na swojej podstawowej działalności biznesowej – dodał.  

Zobacz także: Wiceprezes PGNiG dla Energetyka24: Uważnie obserwujemy ukraiński rynek

kn/PGNiG

Komentarze