• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

PGNiG: 1,9 mld zł zysku netto za pierwsze półrocze

W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła blisko 1,9 mld zł zysku netto, czyli o 23% więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Do końca I półrocza Grupa zrealizowała 87% oszczędności planowanych do osiągnięcia w 2015 r. Redukując trwale wydatki o 437 mln zł Spółka konsekwentnie prowadzi restrukturyzację GK PGNiG. „W związku z liberalizacją rynku gazu w Polsce PGNiG SA musi podjąć szereg działań, które mają przystosować Grupę Kapitałową do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku gazu. Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia m.in. dzięki realizacji Programu Poprawy Efektywności, który jest elementem przyjętej i obowiązującej w PGNiG SA strategii na lata 2014-2022” – powiedział Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Grupa PGNiG zanotowała 24% wzrost przychodów ze sprzedaży do ponad 20 mld zł w pierwszym półroczu 2015 roku wobec 16,4 mld zł w pierwszym półroczu 2014 roku. Wzrost przychodów jest efektem wyższego wolumenu sprzedaży gazu związanego z realizacją obliga gazowego. W tym okresie Grupa sprzedała na Towarowej Giełdzie Energii ponad 4,5 mld m sześc. gazu wobec 0,24 mld m sześc. rok wcześniej.

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała  wzrost wyniku EBITDA o 15%  do 3,99 mld zł wobec ok. 3,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy, bo 39% udział w wyniku Grupy miał segment Poszukiwania i Wydobycie.

Na wyniki w I półroczu 2015 roku, podobnie jak i rok wcześniej, wpływ miały zdarzenia jednorazowe, w tym głównie zawiązanie odpisów na majątku wydobywczym i poszukiwawczym oraz spisanie negatywnych odwiertów. Obciążyły one wynik operacyjny na 204 mln zł.

Komentarze