Reklama

Elektroenergetyka

PGE stawia na start-upy

PGE Ventures, realizując strategię Grupy PGE, w której szczególne miejsce zajmuje poszukiwanie nowych źródeł przychodu oraz innowacyjność, nawiązało partnerstwo strategiczne z Fundacją Startup Poland.

W ramach współpracy z fundacją, PGE Ventures może liczyć na bieżący monitoring rynku start-upów z różnych branż, udział w specjalistycznych i eksperckich warsztatach, tzw. pitch days oraz spotkaniach, które będą odbywały się w ramach statutowej działalności Startup Poland.

Partnerstwo z Fundacją Startup Poland jest dla PGE Ventures kluczowe, ponieważ zapewni ono dostęp do wiedzy na temat start-upów działających w Polsce i powstającego ekosystemu. Fundacja wspiera również przedsiębiorców we współpracy ze start-upami, prowadzi dialog z administracją publiczną oraz uczestniczy w konsultacjach projektów legislacyjnych, a także monitoruje, identyfikuje i promuje projekty biznesowe o innowacyjnych cechach opracowywanych przez start-upy prowadzące działalność na polskim rynku.

Zobacz także: PGE: dobre wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku

„PGE Ventures poszukuje jak najszerszego dostępu do profesjonalnie wyselekcjonowanej grupy start-upów i partnerstwo z fundacją ten cel pozwala nam zrealizować. Inną wartością tej współpracy będzie również możliwość zapewnienia zaplecza eksperckiego i kanałów promocji naszego funduszu w grupie przedsiębiorców, do których chcemy dotrzeć. Naszym celem jest zbudowanie wizerunku wiarygodnego oraz uczciwego partnera” – mówi Piotr Czak, prezes zarządu PGE Ventures.

PGE Ventures, jako partner strategiczny Fundacji Startup Poland, będzie angażował się w realizację projektów fundacji, budując jednocześnie wizerunek mecenasa polskich start-upów z sektora energetycznego i wiarygodnego partnera biznesowego dla młodych przedsiębiorców. Obok wsparcia eksperckiego, związanego z rzetelną oceną innowacyjnych projektów, PGE Ventures otrzyma również miejsce w Radzie Programowej Fundacji Startup Poland, które zapewni spółce możliwość realnego wpływu na projekty i działania fundacji.

„Dzięki partnerstwu strategicznemu z PGE Ventures, Startup Poland zwiększy siłę oddziaływania swoich projektów, aby szybciej i skuteczniej umacniać branżę start-upów w Polsce. Spośród dużych polskich spółek, PGE jest pierwszą, która dostrzegła wartość takich wysokopoziomowych, ekosystemowych działań. Uruchamiając fundusz corporate venture capital, Grupa PGE staje się naturalnym sprzymierzeńcem Fundacji Startup Poland w budowie silnego i żywotnego ekosystemu polskich start-upów” – mówi Julia Krysztofiak-Szopa, prezes Startup Poland.

Współpraca z fundacją zapewnia PGE Ventures wyłączność branżową w sektorze energetycznym,co z punktu widzenia rosnącej konkurencji ze strony podmiotów tworzonych przy innych firmachz branży, daje Grupie PGE istotną przewagę w dostępie do perspektywicznych start-upów.

Zobacz także: PGE uruchamia program wsparcia dla młodych sportowców

Komentarze