• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

PGE opublikowała raport zintegrowany za 2015 r.

Grupa PGE udostępniła w wersji online raport za rok 2015. Po raz pierwszy łączy on komunikację finansową, środowiskową, społeczną oraz kwestie związane z ładem korporacyjnym.

Grupa PGE po raz pierwszy przygotowała raport nie tylko zgodny z wytycznymi Global Reporting Initiative G4, ale także w oparciu o standard International Integrated Reporting Council (IIRC). Raport zintegrowany jest kolejnym krokiem w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością w Grupie PGE – stanowi potwierdzenie dojrzałości organizacji, jej wysokiego poziomu świadomości w zarządzaniu kwestiami kluczowymi dla niej i jej otoczenia. Poza wypracowywaniem zysku dla inwestorów, rozwojem i modernizacją infrastruktury energetycznej, czy utrzymaniem i pozyskiwaniem klientów, ważne są także działania zgodne ze społecznymi i środowiskowymi oczekiwaniami interesariuszy Grupy PGE.

Ważnym aspektem raportowania zintegrowanego jest możliwość kompleksowej prezentacji działalności PGE. Takie łączenie ze sobą danych o firmie z różnych obszarów działalności buduje jej wartość, pozwala na pokazanie spójnego, całościowego obrazu. Zarządzanie w sposób odpowiedzialny społecznie staje się tym samym integralną częścią strategii biznesowej naszej firmy – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Link do raportu zintegrowanego PGE

Zobacz także: PGE podwyższa standard zarządzania korporacyjnego

Komentarze