Reklama

Elektroenergetyka

PGE kontynuuje program inwestycyjny

  • Sztandarowym projektem NASA pozostaję ciężka rakieta nośna SLS, Ilustracja: NASA/MSFC

Skonsolidowany zysk operacyjny PGE Polskiej Grupy Energetycznej powiększony o amortyzację (EBITDA) w III kwartale 2015 r. wyniósł 2 mld zł i wzrósł o 15% w stosunku do roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 6,9 mld zł i były o 4 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie.

Największy udział w skonsolidowanym zysku EBITDA w III kwartale 2015 r. miały segmenty energetyki konwencjonalnej (1,1 mld zł) i dystrybucji (ponad 622 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował 76 mln zł, a segment obrotu 144 mln zł. 

W III kwartale 2015 r. wolumen produkcji netto wyniósł 14,1 TWh i był o 2% wyższy, niż przed rokiem. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej zwiększył się o 3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 8,4 TWh. Wolumen sprzedaży energii do odbiorców końcowych był na porównanym poziomie do III kwartału 2014 r. i wyniósł 9,8 TWh. 

Produkcja energii z węgla brunatnego w III kwartale roku 2015 sięgnęła 9,99 TWh (spadek o 3%, a z węgla kamiennego 3,3 TWh (wzrost o 25%). Produkcja z gazu ziemnego wzrosła o 11% do 0,2 TWh, a ze źródeł odnawialnych ukształtowała się na poziomie 0,5 TWh. 

Grupa konsekwentnie realizuje projekty inwestycyjne. Nakłady na ten cel w ciągu 9 miesięcy 2015 r. wyniosły 5,9 mld zł i wzrosły o 50% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Wydatki na budowę bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole wyniosły w tym czasie ponad 1,7 mld zł. Trwające od lutego 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnęły 24% zaawansowania. 

PGE modernizuje i remontuje także działające już aktywa dostosowując je do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Wydatki na ten cel w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wyniosły 578 mln zł. Nakłady na inwestycje w segmencie dystrybucji (modernizacje i przyłączenia) wyniosły 1,1 mld zł. 

"Konsekwentnie zmierzamy do realizacji strategicznego celu Grupy, jakim jest plan redukcji przerw w dostawach energii elektrycznej o 50 proc. do 2020 r. To ambitny, ale możliwy do wykonania cel, który wpisuje się w ogłoszoną przez regulatora strategię rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych na najbliższe pięć lat. W naszej ocenie do osiągnięcia jest także cel efektywnej redukcji kosztów operacyjnych o 7,5 proc., drugi aspekt nowego modelu taryfowego. Do omówienia pozostaje jeszcze wynagrodzenie aktywów, zaproponowane na istotnie niższym poziomie. Liczymy na konstruktywną dyskusję na ten temat z regulatorem. Kolejnymi wyzwaniami nadchodzącego roku w otoczeniu rynkowym są niższe ceny w kontrakcie terminowym na sprzedaż energii elektrycznej oraz rosnące koszty z tytułu CO2. Trwający przegląd strategii odpowie na te zmiany" – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W trzecim kwartale 2015 r. Grupa PGE kontynuowała pozyskiwanie środków pochodzących z zewnętrznych źródeł na sfinansowanie ambitnego programu inwestycyjnego. 

"Umowa na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł i dwie kolejne umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną kwotę 2 mld zł to kolejne instrumenty realizowanej krok po kroku strategii budowania zdywersyfikowanego programu finansowania zadań inwestycyjnych Grupy. Dopełnia go program emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro z 2014 r., z którego pozyskaliśmy jak dotąd nieco ponad 600 mln euro. Kolejna emisja w ramach tego programu jest możliwa w przypadku zaistnienia korzystnych warunków rynkowych" – mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Dzięki realizowanym inwestycjom zmniejszy się negatywne oddziaływanie PGE na środowisko naturalne m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Będzie to możliwe także dzięki inwestycjom spółki w segmencie energetyki odnawialnej. W lipcu została oddana do użytkowania farma wiatrowa Karwice o mocy 40 MW. Wszystkie trzy realizowane obecnie projekty wiatrowe (Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II) prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Na koniec 2015 r. Grupa planuje osiągnąć poziom 529 MW mocy zainstalowanej w lądowej energetyce wiatrowej, a tegoroczne łączne wydatki na ten cel wyniosą ok. 1 mld zł. Ponadto PGE kontynuuje działania w ramach projektu pierwszej morskiej farmy wiatrowej, a w połowie października rozszerzyła swój portfel wytwórczy o pierwszą elektrownię fotowoltaiczną.

Zobacz także: Postępują prace przy rozbudowie Elektrowni Opole

Zobacz także: PSE: Stacje Nowe Czarnowo oraz Kozielice rozpoczęły prace 

Reklama

Komentarze

    Reklama