Reklama

Elektroenergetyka

PGE dostosowuje aktywa do wymogów klimatycznych

  • Rakieta nośna H-IIA z satelitą Michibiki-3 na stanowisku startowym. Fot. JAXA/Youtube
    Rakieta nośna H-IIA z satelitą Michibiki-3 na stanowisku startowym. Fot. JAXA/Youtube

W Zespole Elektrociepłowni Bydgoszcz, po niespełna roku intensywnych prac, uruchomiona została instalacja odsiarczania spalin (IOS), która nawet siedmiokrotnie obniży emisję dwutlenku siarki. Zakończony właśnie projekt o wartości 65 mln zł jest częścią wartego kilkanaście miliardów złotych programu modernizacji aktywów Grupy PGE, którego celem jest wydłużenie zdolności wytwórczych bloków energetycznych poprzez dostosowanie ich do coraz ostrzejszych wymagań środowiskowych.

Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku PGE przeznaczyła na wszystkie projekty modernizacyjne w obszarze energetyki konwencjonalnej 2,1 mld zł. W latach 2014-2020 na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych Grupa PGE planuje wydać ok. 30 mld zł. Dzięki takim działaniom, jednostki należące do PGE z powodzeniem spełnią zaostrzone wymagania ochrony środowiska wynikające z dyrektywy ws. emisji przemysłowych (IED). 

„Sukcesywnie zaostrzane europejskie standardy środowiskowe są wyzwaniem, któremu zamierzamy sprostać podwyższając efektywność posiadanych aktywów, budując nowe moce wytwórcze oraz inwestując w odnawialne źródła energii. Projekty te są także częścią konsekwentnie realizowanej strategii, której celem jest budowanie wartości Grupy” – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Uruchomiona w Bydgoszczy instalacja zredukuje roczną emisję pyłu o ok. 13 ton oraz zmniejszy emisję dwutlenku siarki o ok. 1380 ton rocznie, co pozwoli dostosować urządzenia wytwórcze w ZEC Bydgoszcz do nowych unijnych wymagań środowiskowych. Dzięki temu PGE będzie mogła produkować ciepło dla mieszkańców Bydgoszczy, zapewniając pokrycie bilansu ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w mieście po 2015 roku.

Inwestycja polegała na budowie instalacji odsiarczania spalin z dwóch kotłów OP 230 w technologii półsuchej NID™ o przepustowości strumienia spalin w granicach od 160 000 do 340 000 Nm3/h wraz z nowym kominem. Koszt realizacji zadania wyniósł 65 milionów zł netto.  PGE na budowę instalacji uzyskała wsparcie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości  15 mln zł. Drugim bardzo istotnym źródłem finansowania projektu były środki w kwocie 4 mln złotych, przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach częściowego umorzenia spłaty pożyczki.

Budowa instalacji odsiarczania spalin nie kończy procesu modernizacji aktywów w Bydgoszczy. PGE rozpoczęła realizację kolejnego zadania inwestycyjnego – budowy instalacji odazotowania spalin, która pozwoli zredukować emisję tlenków azotu do poziomu określonego w Dyrektywie IED i przyszłych konkluzjach BREF/BAT. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Przekazanie instalacji do eksploatacji planowane jest na koniec 2017 roku.

Poza projektami realizowanymi w Bydgoszczy, kluczowymi inwestycjami w  Grupie PGE, które mają na celu dostosowanie aktywów do regulacji środowiskowych są obecnie: kompleksowa modernizacja i rekonstrukcja bloków 7-12 w Elektrowni Bełchatów, budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla bloków 4-6 w Elektrowni Turów oraz budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Lublin – Wrotków. Pod koniec listopada PGE podpisała umowę na kompleksową modernizację bloków 1-3 w Elektrowni Turów PGE, rozpoczęła także program inwestycyjny
w Elektrowni Pomorzany, dzięki któremu będzie ona przystosowana do dalszej eksploatacji po roku 2019, przez kolejne 20 lat. 

Elektrownie i elektrociepłownie Grupy PGE w ostatnich latach ograniczyły już emisje tlenków siarki o 80 proc., tlenków azotu o 40 proc. i emisje pyłów o 97 proc. Zgodnie z przyjętą strategią biznesową do 2020 roku na modernizację istniejących jednostek wytwórczych Grupa wyda łącznie ok. 16 mld zł. Środki te zostaną przeznaczone na dalsze ograniczanie emisji spalin, zwiększenie mocy zainstalowanej oraz podniesienie sprawności aktywów.

Zobacz także: Pierwsza zielona energia z Elektrociepłowni Siekierki

Zobacz także: Coraz więcej podmiotów zmienia dostawcę energii

Reklama

Komentarze

    Reklama