Reklama

Gaz

Parlament Europejski wzmacnia bezpieczeństwo dostaw gazu

Fot. openeuropeblog.blogspot.com
Fot. openeuropeblog.blogspot.com

Parlament Europejski 12 września 2017 r. przyjął rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu. Dokument wprowadza obowiązek notyfikowania przez firmy kontraktów gazowych, istotnych dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wiążący prawnie mechanizm solidarności w wypadku przerwy w dostawach gazu do jednego z krajów Unii Europejskiej. 

To ogromny sukces naszych negocjacji. Przyjęte rozporządzenie gwarantuje bezpieczeństwo dostaw gazu. Cieszymy się, że mamy w Parlamencie Europejskim sojusznika, który podziela opinię państw regionu i ocenę stopnia zagrożeń dla naszego sektora gazowego – powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka. Podkreślił również, że nowe regulacje wprowadzają nacisk na współpracę regionalną, której cały czas brakuje. – Państwa będą skuteczniej przeciwdziałać kryzysom dostaw gazu. Ale musimy pamiętać do potrzebne są nie tylko wspólnie prowadzone działania zapobiegawcze, ale również solidarność wobec aktualnych wyzwań polityki europejskiej, takich jak budowa Nord Stream 2  – dodał wiceminister. 

Dokument wprowadza szereg rozwiązań. W przypadku uzasadnionych podejrzeń Komisja Europejska będzie miała prawo do wglądu do każdej umowy zawartej na dostawę gazu, przy jednoczesnej zagwarantowanej poufności kontraktów komercyjnych. Rozporządzenie zawiera również prawnie wiążący mechanizm solidarności i zharmonizowaną na poziomie unijnym listę odbiorców chronionych. Zobowiązuje także państwa członkowskie do współpracy regionalnej przy ocenianiu zagrożeń, przygotowywaniu działań zapobiegawczych i planów kryzysowych. 

Porozumienie państw członkowskich ws. rozporządzenia zapewniającego bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego do Unii zostało przyjęte jeszcze przed przerwą wakacyjną na poziomie Komitetu Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej (COREPER). Przed publikacją rozporządzenia wymagane jest jeszcze oficjalne zatwierdzenie aktu ustawodawczego przez Radę.

jk/me

Zobacz także: Kolejny odcinek Korytarza Północ-Południe uzyskał unijne dofinansowanie

Zobacz także: Niemieckie zakłady wyprodukowały rury dla Nord Stream 2

Reklama

Komentarze

    Reklama