• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Państwowe koncerny elektroenergetyczne subsydiują górnictwo

  • Fot. UP Aerospace / upaerospace.com

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło na swojej stronie internetowej wyniki finansowe górnictwa węgla kamiennego za 2014 r. Dane nie napawają optymizmem i potwierdzają tezę o głębokim kryzysie branży, który łagodzi pośrednie wsparcie ze strony państwowych koncernów elektroenergetycznych.

Zdaniem ministerstwa gospodarki spadki cen w ciągu 2014 roku na rynkach światowych wyniosły ok. 20 - 25 procent. W tym czasie ceny zbytu, jakie kopalnie uzyskiwały za węgiel w Polsce obniżyły się zaledwie o 5,5 procent, a dla energetyki o zaledwie 4,4 proc., co świadczy o tym, że import był umiarkowaną konkurencją a część odbiorców (państwowe koncerny elektroenergetyczne) najprawdopodobniej subsydiowała górnictwo. Mimo, że wydobycie zmniejszyło się w porównaniu z 2013 rokiem o 7,2 procent, a sprzedaż na rynek krajowy o 7,7 procent (eksport spadł o 25,1 procent) to stan zapasów węgla w kopalniach wzrósł z 6,4 do 8,1 mln ton.

Koszty branży obniżyły się o 3,8 proc. przy obniżeniu wydobycia o 5,8 proc. w związku z czym koszt wydobycia tony węgla wzrósł o 2,2 proc. Wyniósł 309,42 złotych za tonę przy cenie zbytu 278,74 zł tonę. Wynik na sprzedaży węgla pogorszył się z minus 0,5 mld zł do minus 2,3 mld zł. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł plus 1,6 mld, natomiast pogorszył się wynik na działalności finansowej (minus 0,8 mld złotych). W sumie wynik finansowy brutto wyniósł minus 1,4 mld zł a netto minus 1,3 mld zł. 

Komentarze