• Partner główny
    Logo Orlen

OZE

Wodór wymaga precyzji - rozstrzygnięcie konkursu „Zmierz H2 dla PGNiG”

Fot. PGNiG

Projekt „Jonizacyjny miernik wodoru w gazie ziemnym" zespołu z Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem dr. hab. inż. Pawła Knapkiewicza zwyciężył w konkursie organizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze należące do Grupy Kapitałowej PGNiG. Zaproponowane rozwiązanie może być zaimplementowane w ramach prowadzonych w Grupie projektów wodorowych.

"W PGNiG postrzegamy wodór jako jedno z paliw przyszłości. Pracujemy nad rozwojem technologii wodorowych, w szczególności w obszarze magazynowania i dystrybucji tego paliwa. Określenie w praktyce, jakie dokładne ilości wodoru można mieszać z gazem ziemnym i bezpiecznie transportować naszymi sieciami jest jednym z głównych celów badawczych naszego projektu InGrid" - Power to Gas, który jest realizowany w Oddziale w Odolanowie - powiedział Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju w PGNiG.

"Z satysfakcją odbieram rezultaty konkursu. Wyłonił on kilka innowacyjnych pomysłów pozwalających na precyzyjne pomiary wodoru i co istotne -- pochodzących z polskiego środowiska naukowego. Gratuluję laureatom oraz dziękuję wszystkim osobom, podmiotom i organizacjom, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie" - dodał Wiceprezes Arkadiusz Sekściński. 

"Jonizacyjny miernik gazów jest instrumentem pomiarowym umożliwiającym jednoczesną identyfikację wielu składników gazowych, w tym wodoru, z dużą dokładnością, tym samym jest jedynym takim miniaturowym rozwiązaniem niebędącym chromatografem gazowym. W rozwiązaniu zastosowano nowatorską, opracowaną i rozwiniętą w Polsce, w Politechnice Wrocławskiej, metodę analizy gazów. Potencjał tego rozwiązania został dostrzeżony przez NASA i planowane jest wykorzystanie tego instrumentu w misjach kosmicznych" - powiedział podczas finału konkursu dr hab. inż. Paweł Knapkiewicza z Politechniki Wrocławskiej.

Konkurs „Zmierz H2 z PGNiG" był kierowany do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych. Spośród złożonych wniosków komisja wytypowała 5 najlepszych rozwiązań do dalszej oceny. Decyzją kapituły 3 z nich zostały wyróżnione nagrodą pieniężną. W gronie tym znalazły się następujące rozwiązania: 

  1. "Jonizacyjny miernik wodoru w gazie ziemnym", zespół z Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem dr. hab. inż. Pawła Knapkiewicza. 

2. „Szybki czujnik wodoru selektywny na niektóre węglowodory do pracy w warunkach ponadnormatywnych", zespół pod przewodnictwem dr hab. Elżbiety Czerwosz. W skład zespołu wchodzą pracownicy Politechniki Warszawskiej i Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Tele i Radiotechniczny.

3. „Badanie szybkości dźwięku w H2", projekt dr. Krzysztofa Krzywdzińskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. zł, ale przede wszystkim zostanie zaproszony do rozmów na temat implementacji opracowanego czujnika w projekcie badawczo-rozwojowym GK PGNiG.

W Oddziale PGNiG w Odolanowie trwają prace nad budową testowej instalacji umożliwiającej produkcję „zielonego wodoru", a także badanie proporcji i warunków, w jakich gaz ziemny i wodór mogą być mieszane i przesyłane za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej. Proces ten wymaga kontroli oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem określonego stężenia wodoru. Celem konkursu było opracowanie skutecznej, wysokoefektywnej ekonomicznie i technologicznie metody w postaci odpowiedniego urządzenia do pomiaru stężenia, gwarantującej dokładność przy jednoczesnej szybkiej i poprawnej detekcji, która może być zweryfikowana i przetestowana m.in. w instalacji badawczej w Odolanowie.

Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 15 grudnia. (PGNiG)

Komentarze