• Partner główny
    Logo Orlen

OZE

Spadek emisji CO2 w UE przy wzroście udziału energii odnawialnej

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Wytwórcy energii elektrycznej wyemitowali o 12% mniej dwutlenku węgla w 2019 roku w porównaniu z 2018. Z drugiej strony aż o 35% wzrósł udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie państw UE.

Dane wyliczyły w raporcie Agora Energiewende i Sandbag. Spadek o 12% oznacza, że w 2019 roku spalono o 12 mln ton mniej niż w poprzednim roku. Think-tanki wskazują, że jest to wynikiem spadku produkcji w elektrowniach w elektrowniach węglowych aż o 24%. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wzrost ceny uprawnień do emisji CO do ok. 25 euro. 

Jednocześnie znacznie wzrósł poziom pozyskiwania energii z OZE. Wolumen energii z wiatru i słońca zwiększył się z 64 TWh w 2018 roku do 569 TWh w 2019. Elektrownie jądrowe zachowały 25% udział w produkcji w UE, zwiększył się natomiast udział źródeł gazowych z 19 do 22%.

Komentarze