Reklama

OZE

Polska w europejskiej czołówce w rozwoju fotowoltaiki

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce jest sektor fotowoltaiki. Według najnowszych raportów w Polsce, dzięki instalacjom fotowoltaicznym, uzyskuje się już prawie 1200 MW mocy.

Według SolarPower Europe, stowarzyszenia zrzeszającego podmioty z branży energetyki fotowoltaicznej, dzięki instalacjom wybudowanym w roku 2019, Polska zajmie 5. miejsce w Europie pod względem przyrostu mocy w PV w roku 2020.

Do dynamicznego wzrostu udziału fotowoltaiki w sektorze OZE w ostatnich latach przyczyniły się m.in. inwestycje obejmujące budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, a także budowa instalacji w małym biznesie oraz w samorządach. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również inwestycje ukierunkowane na budowę dużych farm fotowoltaicznych.

Głównym źródłem wsparcia rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych są Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020. W roku 2019 dodatkowo uruchomiony został program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój prąd”, mający na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Powstawanie farm fotowoltaicznych jest natomiast wspomagane przez tzw. aukcyjny system wsparcia. Dzięki odpowiedniemu wsparciu oraz rosnącej świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorców oraz właścicieli gospodarstw domowych sektor fotowoltaiczny stale się rozwija, a udział OZE w sektorze energetycznym w Polsce wzrasta.

Uwzględniając aktualne możliwości rozwoju i wyzwania związane z fotowoltaiką i innymi odnawialnymi źródłami energii, jak energetyka wiatrowa offshore, w dniach 30-31 marca 2020 r. organizowana jest V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Program konferencji będzie obejmował m.in. tematykę związaną z odnawialnymi źródłami energii, nowymi technologiami w sektorze energii oraz transformacjami społecznymi i innowacyjnością sektora energii. Udział w Konferencji umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z sektorem energetycznym dzięki udziałowi wśród prelegentów zarówno praktyków z branży i reprezentantów administracji publicznej, jak również przedstawicieli świata nauki, zarówno doświadczonych ekspertów, jak i młodych naukowców oraz studentów.

Plakat konferencji

Głównym Partnerem Konferencji został: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz PKN Orlen S.A.

Partnerem Srebrnym Konferencji zostały: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów, ML-SYSTEM oraz Polska Spółka Gazownictwa.

Partnerem Brązowym zostali: Gas-Trading S.A. oraz Asseco Poland. 

Swój udział zapowiadają również przedstawiciele: Polskiej Grupy Energetycznej, PKN Orlen i Towarowej Giełdy Energii SA.

Patronat honorowy udzielił: Minister Klimatu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Parlamentarny Zespół Energii i Klimatu, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reklama

Komentarze

    Reklama