Reklama

OZE

Papież: cywilizacja potrzebuje energii, ale jej wykorzystanie nie może zniszczyć tej cywilizacji

Fot.: Flickr
Fot.: Flickr

Papież Franciszek wskazał, że cywilizacja potrzebuje energii, ale jej wykorzystanie nie może zniszczyć tej cywilizacji. Zwracając się do delegacji wielkich koncernów paliwowych, wyraził zaniepokojenie stałym poszukiwaniem zasobów paliw kopalnych. Akcentował znaczenie innych źródeł energii.

Położył też nacisk na to, że przy podejmowaniu decyzji natury ekonomicznej zawsze konieczne jest "rozważenie ich kosztów ludzkich i środowiskowych w długiej perspektywie".

W sobotę przemówieniu do uczestników zorganizowanego w Watykanie sympozjum na temat energii i paliw papież powiedział, że dwa lata po zawarciu porozumienia paryskiego "emisja C02 i koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze są cały czas bardzo wysokie". Ten stan rzeczy jest "poruszający i niepokojący" - podkreślił.

Według niego "niepokój wywołuje także stałe poszukiwanie nowych zasobów paliw kopalnych". Dlatego, zdaniem Franciszka, konieczna jest wspólna dyskusja przemysłowców, inwestorów, badaczy i użytkowników na temat poszukiwania alternatywnych źródeł energii.

"Cywilizacja wymaga energii, ale wykorzystanie energii nie może zniszczyć cywilizacji" - oświadczył papież.

Wyraził przekonanie, że wyznaczenie innych źródeł energii ma "fundamentalne znaczenie dla zwalczania zatrucia środowiska, wykorzenienia ubóstwa i krzewienia sprawiedliwości społecznej". Te aspekty często wzmacniają się nawzajem - wskazał. I zaznaczył, że z tymi celami powinny być spójne właściwe narzędzia fiskalne i ekonomiczne oraz współpraca regionalna i międzynarodowa. Dążeń tych "nie należy uważać za owoc jakiejś szczególnej ideologii, ale za cele cywilizacyjne, które promują również wzrost gospodarczy i porządek społeczny" - argumentował Franciszek.

Jak stwierdził, wyzysk środowiska może być tylko nakierowany na rozwój gospodarczy w krótkiej perspektywie i przynieść "na pewno negatywne skutki w szerszym wymiarze czasowym".

W przemówieniu do delegacji wielkich międzynarodowych koncernów paliwowych Franciszek położył nacisk na to, że przy podejmowaniu decyzji natury ekonomicznej zawsze konieczne jest "rozważenie ich kosztów ludzkich i środowiskowych w długiej perspektywie".

Według papieża "trzeba opracować długoterminową globalną strategię, która zaoferuje bezpieczeństwo energetyczne i w ten sposób będzie sprzyjać stabilności ekonomicznej oraz chronić zdrowie i środowisko naturalne". Tylko tak zdaniem Franciszka można będzie odpowiedzieć na wyzwania, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne. Ich ofiarami są zaś przede wszystkim ludzie ubodzy - podkreślił.

Reklama

Komentarze

    Reklama