Reklama

OZE

Komisja Energii doszlifowała nowelizację ustawy o OZE

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W dniu 5 czerwca Komisja Energii i Skarbu Państwa doszlifowywała projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Głosowano nad poprawkami zaproponowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość, Platformę Obywatelską i Nowoczesną.

Prace komisji zainaugurował jej przewodniczący min. Maciej Małecki, przypominając, że posiedzenie będzie dotyczyć rozpatrzenia poprawek złożonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Uwagę wstępną poczynił poseł Robert Winnicki. „Kiedy wraz z posłami Zyską i Klawiterem zgłaszaliśmy nasze poprawki na początku, usłyszeliśmy od pana ministra [Tobiszowskiego –przyp. red.], że ten projekt jest na tyle dopracowany, że już nie trzeba będzie nic zmieniać. Jak widzę, większość poprawek przedłożył klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, więc spodziewam się, że ministerstwo zaopiniuje je negatywnie” – powiedział.

Słowa posła Winnickiego skomentował minister Grzegorz Tobiszowski. „Poprawki zostały zgłoszone i niektóre będą poparte, ja mówiłem to na poprzednim posiedzeniu Komisji. To jest wynik naszych rozmów ze środowiskami, które doprecyzowały pewne zapisy ustawy. Jest jedna bardzo istotna zmiana dotycząca drewna energetycznego. Uznaliśmy, jako Ministerstwo Energii, że skoro Ministerstwo Środowiska podziela nasz pogląd, to uważamy, że jest to merytoryczna i bardzo pozytywna poprawka” – stwierdził.

Poprawka 1. złożona przez PiS została przyjęta. Ze względu na nieobecność posła, który miał ją uzasadniać, nie została uzasadniona. Poprawka 2. złożona przez PO poprawka dotyczyła definicji amortyzacji. Nie została przyjęta. Poprawkę 3., autorstwa tej samej partii, uzasadnił Andrzej Czerwiński. „Poprawka ta wiązała się z możliwością wprowadzenia quasipodatków. W zapisie ustawowym mówi się o tym, że wprowadzenie energii elektrycznej do sieci nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT. Wprowadzenie takiego zapisu może budzić błędną interpretacje” – powiedział. Poprawka została odrzucona.

Poprawka 4. Złożył klub  Nowoczesna. Uzasadniła ją posłanka Monika Rosa. Poprawka wprowadzała możliwość, by przeprowadzenie remontu i innych czynności mogło zaowocować zwiększeniem mocy zainstalowanej. Nie została przyjęta.

Poprawkę 5. złożył klub PO i uzasadnił ją poseł Czerwiński. „Dotyczy ona sprzedaży biogazu z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów. To jest coś takiego, jak kiedyś mówiliśmy o dużo droższej cenie za wprowadzenie do systemu energii zielonej niż energia brutto z gniazdka. W tej chwili może stać się tak przy tym zapisie, że całość dotowanego biogazu będzie można sprzedawać do systemu, a brać z systemu tańszą, normalną energię do funkcji pełnionych w oczyszczalniach czy składowisku. To może prowadzić do nadużyć” – powiedział. Poprawka nie została przyjęta.

Poprawka 6. była autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, została przyjęta. Poprawka 7. złożona przez PO nie została przyjęta. Komisja odrzuciła także poprawkę 8., którą uzasadniał poseł Czerwiński. Tam jest szczegółowo rozpisane w propozycji ustawy koszty kwalifikowane, jest cała lista. Uważamy, że aukcje z definicji prowadzą do wyboru najkorzystniejszej, najtańszej propozycji. Jeśli ktoś w ustawie specyfikuje, co jest kosztem kwalifikowanym, to każdy, kto czyta tę ustawę może zrozumieć, że to musi być wrzucone w koszty kwalifikowane. Moim zdaniem, na zdrowy rozsądek, jest to zbędna lista” – powiedział.

Poprawki 9. i 10. autorstwa PiS głosowano łącznie.  Posłanka Rosa złożyła jednak wniosek o ich uzasadnienie. „Myślę, że będzie sprzyjało to głosowaniu i naszemu zrozumieniu tych poprawek”.

Na wniosek odpowiedział minister Tobiszowski. „Celem poprawki jest doprecyzowanie przepisów zapewniających właściwą i skuteczną ocenę formalną aukcji projektów elektrowni wiatrowych oraz zakresu zmian prawomocnych pozwoleń dotyczących tych elektrowni, przyjęcie stosownych poprawek zapewni bezpieczeństwo życia i zdrowia lokalnych społeczności. Ona doprecyzowuje pewne kwestie sporne” – powiedział. Poprawki zostały przyjęte.

Poprawki 11.-13. zostały wycofane. Poprawka 15. zgłoszona przez PiS została przyjęta. Jak argumentowano, bez niej nie byłoby możliwe wymierzanie kary pieniężnej. Poprawka 17. została zgłoszona przez klub Nowoczesna. Posłanka Rosa stwierdziła, że chodzi w niej o to, by remonty mogły sprzyjać temu, by zwiększała się moc elektrowni wiatrowych.

Uzasadnienie to skomentował minister Grzegorz Tobiszowski. „Chcielibyśmy, żeby moc pozostała niezwiększona, żeby wprowadzać nowe i innowacyjne technologie” – powiedział. Poprawka została odrzucona. Poprawka 18. autorstwa PiS została przyjęta, a poprawka 19. i 20. zostały wycofane. Posłem sprawozdawcą został Dariusz Kubiak.

Reklama

Komentarze

    Reklama