Reklama

OZE

GUS: w 2019 r. udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto 12,18 proc.

Fot. Pexels
Fot. Pexels

W 2019 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,7 pkt proc. do 12,18 proc. - podał w poniedziałek GUS. Z OZE pochodziło 14,33 proc. energii elektrycznej.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, prawie dwie trzecie energii, pozyskanej w 2019 r. ze źródeł odnawialnych, pochodziło z biopaliw stałych. Było to nieco ponad 65,56 proc. 13,72 proc. pochodziło z wiatru, a 10,36 proc. z biopaliw ciekłych.

W przypadku energii elektrycznej, wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 1,31 pkt proc. w stosunku do 2018 r.

Jak wskazał GUS, czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika były wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto o 9,52 proc. przy jednoczesnym zmniejszeniu końcowego zużycia energii elektrycznej brutto - o 0,81 proc.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie wzrósł o 0,84 pkt proc. w stosunku do 2018 r. i wyniósł 15,98 proc.

Jak wskazał GUS, czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika były wzrost końcowego zużycia energii odnawialnej na ogrzewanie i chłodzenie i zmniejszenie całkowitego końcowego zużycia energii brutto na ogrzewanie i chłodzenie.

W przypadku transportu udział OZE w końcowym zużyciu energii wyniósł 6,12 proc., co oznacza wzrost o 0,46 pkt proc. rok do roku. Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika były wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w transporcie i mniej znaczący łączny wzrost zużycia energii w transporcie.

Jak przypomniał GUS, zgodnie z regulacjami unijnymi, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15 proc. Dodatkowo każde państwo członkowskie powinno osiągnąć udział energii z OZE we wszystkich rodzajach transportu co najmniej 10 proc. końcowego zużycia energii w transporcie.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama