Reklama

Ropa

Orlen planuje kolejną emisję obligacji

Fot. Orlen
Fot. Orlen

PKN Orlen złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący planowanego, drugiego już programu publicznych emisji obligacji. Przewiduje on możliwość wyemitowania w ciągu 12 miesięcy, w kilku seriach, obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł. Parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb Koncernu.

Decyzja o zainicjowaniu kolejnego programu została poprzedzona szczegółowymi analizami rynku oraz oparta o dotychczasowe, bogate doświadczenie PKN ORLEN w zakresie emisji papierów dłużnych. 

„Sukces emisji papierów dłużnych Koncernu, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych wskazuje na duże zapotrzebowanie rynku na ofertę tego typu ze strony zaufanych i wiarygodnych partnerów. Udało nam się zbudować silną markę na rynkach finansowych, potwierdzoną przez wysokie ratingi międzynarodowych agencji Fitch czy Moody’s. Zależy nam, aby ponownie wykorzystać ten potencjał” – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Zobacz także: Rekordowy rating PKN Orlen

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN ORLEN planuje wprowadzenie papierów dłużnych do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst.

kn/Orlen

Reklama

Komentarze

    Reklama