Reklama

Gaz

Ogłoszono konkurs na prezesa spółki Polskie LNG

Fot. www.polskielng.pl
Fot. www.polskielng.pl

Rada Nadzorcza spółki Polskie LNG ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu. 

Kandydaci mogą przesyłać swoje pisemne zgłoszenia do 28 czerwca br. W kolejnym etapie postępowania wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas, której będą musiały m.in. zaprezentować „syntetyczną wizję rozwoju firmy”. 

Rada Nadzorcza spółki stawia przed osobami aspirującymi na stanowisko prezesa następujące wymagania:  „(…) ukończone studia wyższe z tytułem zawodowym magistra, co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikający z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa, doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi i kierowaniu zespołami zadaniowymi, doświadczenie w zakresie audytu,  znajomość zasad funkcjonowania spółek kapitałowych, pełne prawa publiczne, pełną zdolność do czynności prawnych, brak jakichkolwiek ograniczeń lub zakazów co do pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń do prowadzenia działalności gospodarczej, znajomość języka/języków obcych, w szczególności języka angielskiego, co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i w piśmie”.

Zobacz także: Korytarz gazowy Północ-Południe tematem rozmów prezydentów Polski i Chorwacji

Zobacz także: Open season to nie koniec polsko-duńskich negocjacji ws. kosztów Baltic Pipe [ANALIZA]

Reklama

Komentarze

    Reklama