Reklama

Portal o energetyce

Odessa- Brody- Płock. Koniec letargu, ale nie problemów...

Polska dofinansuje budowę rurociągu Brody - Adamowo. Komisja Europejska zgodziła się, aby nasz kraj przekazał na ten cel 545 milionów złotych. Dofinansowanie dotyczy tylko polskiego odcinka inwestycji. Informacja ta jest elementem niezwykle dynamicznych działań jakie przez ostatnie pół roku były podejmowane w związku z niemal mitycznym już w Polsce ropociągiem Odessa- Brody- Płock będącym częścią projektu Sarmatia.1 lutego Wicepremier Janusz Piechociński spotkał się z Ministrem ds. Energii i Przemysłu Azerbejdżanu Natiqiem Alijewem. Jak zaznaczył, rozmawiał z nim m.in. o projekcie budowy ropociągu Odessa-Brody-Płock, którym mogłaby być sprowadzana do Polski ropa z Azerbejdżanu. Dwa dni później azerski polityk spotkał się z minister skarbu Mikołajem Budzanowskim. Jednym z owoców tych spotkań było wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy rurociągu naftowego Brody- Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim. Wtedy też rosyjski Rosbalt poinformował, że rady 19 z 26 gmin, przez których terytorium będzie przechodzić rurociąg Brody- Płock, wzięły pod uwagę jego trasę w swoich planach użytkowania gruntu. Media nad Dnieprem rozpisywały się z kolei o rozpoczęciu dostosowywania ukraińskich rafinerii do przetwarzania lekkiej azerskiej ropy naftowej. Do tej pory tak jak w większości byłych republik sowieckich były one ukierunkowane na rafinację ciężkiej ropy rosyjskiej (wątek ten powrócił w marcu, gdy minister energetyki i przemysłu węglowego Ukrainy Eduard Stawicki w rozmowie z azerskim ministrem przemysłu i energetyki Natiqiem Alijewem poinformował o modernizacji  rafinerii w Odessie i Kremenczugu).

W kontekście powyższych informacji warto dodać, że kluczowy element Sarmatii nabrał nowej dynamiki już jesienią ubiegłego roku.

Przeczytaj także: Odessa-Brody-Płock. Nowe otwarcie?

W październiku 2012 azerski ambasador na Ukrainie Eynulla Madatli przy okazji rozmów jakie prowadził ze stroną ukraińską na temat jej przyłączenia się do TANAP stwierdził, że:„oba państwa posiadają znaczny potencjał do pogłębienia współpracy np. w projekcie Sarmatia”. „Jego studium wykonalności jest już gotowe, a projekt jest w fazie rozwoju”- dodał. Niemniej interesująco brzmiały słowa dyplomaty w odniesieniu do kluczowego elementu „Euro- Azjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej”. „Obecnie Polska, Ukraina wraz z Unią Europejską dyskutują kilka kwestii odnośnie zaktualizowania rurociągu Odessa-Brody, dzisiejsze perspektywy przedłużenia go do Płocka i dalej do Gdańska nie są złe. Wszystkie strony są zainteresowane realizacją tego projektu”- stwierdził. Chęć jego realizacji po stronie Azerbejdżanu podkreślił nie tylko Madatli, w podobnym tonie wypowiedział się w listopadzie 2012 roku wspomniany już powyżej Natiq Alijew (26-27 listopada w Warszawie zebrała się Międzyrządowa Komisja ds Współpracy Gospodarczej Polski i Azerbejdżanu, w której uczestniczył).

Przeczytaj także- Energetyka: zakwas Wyszehradu+

Koniec letargu nie oznacza jednak końca problemów ropociągu Odessa- Brody- Płock. W tym roku trzeba wykupić grunty pod budowę ropociągu, przygotować projekt budowlany i podpisać międzyrządową umowę krajów uczestniczących w Sarmatii.

Piotr A. Maciążek

Komentarze