Reklama

Ropa

Nowy prezes Orlen Paliwa

Spółka Orlen Paliwa z grupy PKN Orlen ma nowego prezesa i dwóch nowych członków zarządu. Szefem spółki został Jarosław Tyc, który w latach 1999-2002 był wiceprezesem płockiego koncernu. Jednym z nowych członków zarządu został b. poseł PiS Adam Rogacki. 

Skład nowego zarządu Orlen Paliwa został opublikowany na stronie internetowej spółki. Drugim nowym członkiem zarządu jest Piotr Śladowski, ostatnio prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie k. Płocka (Mazowieckie).

Zmiany w zarządzie Orlen Paliwa oznaczają, że dotychczasowy dwuosobowy skład został rozszerzony do pięciu. W zarządzie spółki zostali: Michał Kawczyński – członek zarządu ds. finansowych i Jerzy Kralski – członek zarządu ds. operacyjnych i rozwoju.

Biuro prasowe PKN Orlen poinformowało w czwartek PAP, że zmiana w zarządzie Orlen Paliwa obowiązuje od 1 kwietnia. „Obecnie zgodnie z wymogami organizacji trwają prace formalne, które są naturalną konsekwencją zmian w zarządzie - m.in. nad schematem czy regulaminem organizacyjnym spółki, po zakończeniu których nastąpi ustalony podział kompetencji poszczególnych członków zarządu” - oświadczył płocki koncern, który jest właścicielem spółki.

Nowy prezes Orlen Paliwa Jarosław Tyc jest absolwentem wydziału telekomunikacji na Politechnice Gdańskiej oraz studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej, zarządzania, a także zarządzania wartością firmy. W latach 1998-99 był wiceprezesem ds. rynku pracy w Krajowym Urzędzie Pracy, a w latach 1999-2000 wiceprezesem - dyrektorem ds. pracowniczych i restrukturyzacji w PKN Orlen. Następnie do 2002 r. był wiceprezesem - dyrektorem ds. handlu detalicznego w płockim koncernie. Tyc w latach 2002-09 był związany z grupą Saint Gobain, a w 2009 r. został prezesem, współwłaścicielem spółki Mammo-Med, zakładu opieki zdrowotnej.

Nowy członek zarządu Orlen Paliwa Adam Rogacki to absolwent wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu i studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. był posłem PiS, w tym członkiem sejmowej komisji gospodarki oraz komisji administracji i spraw wewnętrznych, a także wiceprzewodniczącym komisji administracji i cyfryzacji. Jak podkreśliła spółka Orlen Paliwa, Rogacki ma "doświadczenie w zarządzaniu prywatnymi podmiotami gospodarczymi oraz w organach spółek komunalnych i spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Według zamieszczonej tam noty biograficznej „prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania”.

Rogacki to obok Mariusza A. Kamińskiego i Adama Hofmana jeden z uczestników wyjazdu w 2014 r. na posiedzenie komisji zagadnień prawnych i praw człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Madrycie. Posłowie pobrali z sejmowej kasy pieniądze - tzw. kilometrówkę na podróż samochodami, ale do stolicy Hiszpanii ostatecznie udali się tanimi liniami lotniczymi. Prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie uznając, że nie doszło do oszustwa na szkodę Kancelarii Sejmu. Wszyscy trzej ówcześni posłowie, usunięci z PiS, twierdzili, że działali zgodnie z prawem.

W lutym tego roku Rogacki został powołany do rady nadzorczej spółki PL.2012+.

Drugi nowy członek zarządu to Piotr Śladowski, absolwent wydziału organizacji i zarządzania Politechniki Łódzkiej w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz studiów doktoranckich Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był też stypendystą na University of Central England w Birmingham (Wlk. Brytania). Śladowski, jak podałq spółka Orlen Paliwa, od 2005 r. jest wykładowcą Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Szkoły Zawodowej w Płocku. W latach 1999-2006 prowadził własną działalność handlową. Następnie był m.in. wiceprezesem w spółce Inwestycje Miejskie w Płocku, odpowiadając za piony nadzoru i analiz oraz planowania i strategii. W 2014 r. został wiceprezesem Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach pod Płockiem, a od marca 2015 r. był prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie.

Orlen Paliwa z siedzibą w Widełce to największy w Polsce podmiot multifuels prowadzący sprzedaż dla odbiorców hurtowych benzyny, oleju napędowego i grzewczego, a także gazów: propan i butan oraz mieszaniny propan-butanu, czyli LPG. Spółka działa od 1996 r., wcześniej m.in. pod nazwą Orlen PetroCentrum, a od 2012 r. jako Orlen Paliwa, wówczas z siedzibą w Płocku. W 2015 r. nastąpiło połączenie Orlen Paliwa ze spółką Orlen Gaz, także z grupy kapitałowej PKN Orlen. Połączenie tłumaczono m.in. „dalszą optymalizacją hurtowego kanału sprzedaży paliw”.

Zobacz także: Orlen formalizuje kontakty z dostawcami

PAP - mini

Komentarze