Reklama

Gaz

Nowy gazociąg zwiększy bezpieczeństwo północno-wschodniej Polski

Ministerstwo gospodarki informuje o otwarciu nowego gazociągu „Rembelszczyna-Gustorzyn” biegnącego przez województwa: mazowieckie i kujawsko-pomorskie. Rura zwiększy bezpieczeństwo energetyczne północno-wschodniej Polski.

Dzięki ukończeniu inwestycji możliwe będzie m.in. zwiększenie ilości przesyłanego gazu do północno-wschodniej Polski oraz zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw gazu do odbiorów przy zmiennych warunkach dostaw gazu w punktach wejścia.

Powstały gazociąg umożliwi również zmianę systemu zasilania centralnej Polski poprzez odwrócenie kierunku strumieni przesyłanego gazu oraz wspomoże pracę istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia.

Gazociąg relacji Rembelszczyzna - Gustorzyn o średnicy 700 mm i długości 176 km zlokalizowany jest na obszarze województwa mazowieckiego (15 gmin) i województwa kujawsko-pomorskiego (6 gmin). Całkowita wartość poniesionych wydatków przez inwestora GAZ-SYSTEM wyniosła ok. 646 mln zł.

Gminy, na terenie których zlokalizowany jest gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2 proc. inwestycji zlokalizowanej na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy.

Gazociąg został przekazany do eksploatacji 27 maja 2015 r. Oficjalne uruchomienie odbyło się 5 października 2015 r.

Zobacz także: Łotwa i Estonia mniej zależne od dostaw rosyjskiego gazu

 

Zobacz także: PGNiG potwierdziło odkrycie złoża gazu w Wielkopolsce 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama