• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Nowa Rada Nadzorcza LW Bogdanka

  • Ilustracja: Boeing

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskiego Węgla Bogdanka powołało nową Radę Nadzorczą. Zmiany w składzie Rady nastąpiły w wyniku zakupu przez Eneę 64,57% akcji i uzyskaniu łącznie 66% akcji kopalni. Koncern energetyczny rozpoczyna w ten sposób przejmowanie kontroli operacyjnej nad Bogdanką. Przedstawiciele Enei będą pracować w Radzie Nadzorczej kopalni za symboliczną złotówkę.

W nowej Radzie zasiądzie sześciu członków, którzy będą pracować w mniejszym składzie niż dotychczasowa – ośmioosobowa. Eneę jako głównego udziałowca, będzie reprezentować pięciu przedstawicieli:

Dalida Gepfert – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Enei SA, posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w obszarze finansów, rachunkowości i controllingu w branży energetycznej, w tym m.in. w Grupie Vattenfall. Jest absolwentką rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i studiów MBA organizowanych przez Stockholm University Business School.

Paweł Orlof – Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych Enei  SA, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej. Pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu enviaM Polska oraz Prezesa Zarządu Elektrociepłowni Będzin S.A., notowanej na GPW w Warszawie, należącej do Grupy RWE. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Krajowej Szkoły Administracji.

Bartosz Krysta – Prezes Zarządu Enei Trading spółki realizującej strategię Grupy na rynku hurtowym. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w branży energetycznej. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Katowicach i doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Magdalena Kaczmarek – Dyrektor Departamentu Controllingu w Enei SA. Ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w pionach controllingu i księgowości w branży energetycznej oraz usługowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Krzysztof Matan – Dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego Enei SA i jednocześnie Departamentu Prawnego w Enei Centrum. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w kancelariach adwokackich. Specjalizował się m.in. w doradztwie na rzecz podmiotów sektora energetycznego i w prawie korporacyjnym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Skład Rady uzupełnia jej dotychczasowy członek Michał Stopyra, doktor nauk technicznych i długoletni pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który reprezentuje akcjonariuszy mniejszościowych. Jego obecność w Radzie jest potwierdzeniem poszanowania interesów akcjonariatu mniejszościowego i wyrazem stosowania dobrych praktyk giełdowych.

Zgodnie z regulacjami przyjętymi w Enei, jej przedstawiciele w organach nadzorczych pełnią te funkcje bez wynagrodzenia. Regulacje wewnętrzne Bogdanki nie pozwalają na przyjęcie takiego rozwiązania. Dlatego na podstawie uchwały WZA, członkowie Rady Nadzorczej z ramienia Enei będą otrzymywać symboliczne wynagrodzenie w wysokości 1 zł. Członek Rady Nadzorczej reprezentujący akcjonariuszy mniejszościowych będzie otrzymywał niższe niż dotychczas wynagrodzenie, ograniczone tzw. ustawą „kominową” Przyjęte rozwiązania znacznie ograniczą koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Enea została większościowym właścicielem Bogdanki po zakończonym sukcesem wezwaniu na 64,57% akcji kopalni. Dzięki temu rozszerzyła łańcuch wartości o obszar wydobycia, zwiększyła swoją konkurencyjność i zapewniła wzrost wartości przedsiębiorstwa m.in. dzięki synergiom wynikającym z optymalizacji kosztów zakupu paliwa.

Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej oraz cieplnej. Lubelski Węgiel Bogdanka to z kolei najbardziej efektywne przedsiębiorstwo górnicze w kraju. Enea jest głównym odbiorcą produktów kopalni, a Bogdanka to największy dostawca paliwa dla kluczowych węglowych źródeł produkcji prądu, jakie Enea ma w Elektrowni Kozienice. Obie spółki są notowane na warszawskiej giełdzie. 

Zobacz także: Francuskie władze zmienią format konferencji klimatycznej?

Zobacz także: Enea finalizuje kolejną inwestycję

Komentarze