Reklama

Elektroenergetyka

Nowa aplikacja internetowa dla klientów Energa

Fot. energa.pl
Fot. energa.pl

Energa wprowadza aplikację, która za pośrednictwem sieci internetowej umożliwia odbiorcom ciepła dostęp do danych z dowolnego miejsca. Jest to kolejny etap wdrażania systemów informatycznych służących do efektywnego zarządzania infrastrukturą techniczną.

Nowa aplikacja ma rozszerzyć dostęp klientów do informacji dotyczących zakupionego ciepła. W kolejnym etapie rozważana jest możliwość uruchomienia modułu optymalizacji zużycia ciepła w budynkach.

Aplikacja Odbiorców Mediów (AOM) jest nowym modułem rozszerzającym możliwości obsługi klientów przez funkcjonujący System Zdalnych Odczytów Ciepłomierzy i Wodomierzy. Aplikacja została wdrożona w spółce Grupy Energa - Energa Ciepło Ostrołęka Spółka z o.o. (ECO) ze środków własnych.

Zobacz także: Energa szuka oszczędności. Liczba spółek w Grupie spadnie

Dostęp do danych przez Internet

AOM pozwala na dostęp do danych z liczników ciepła dla odbiorców w zdefiniowanym przez nich zakresie. Utworzono w tym celu portal, który działa w oparciu o odrębne od Systemu Zdalnych Odczytów Ciepłomierzy i Wodomierzy repozytorium danych (aktualizowanych przez aplikację komunikacyjną tego systemu). Dzięki takiemu rozwiązaniu korzystanie z dodatkowej aplikacji przez klientów nie obciąża głównego systemu.

Nowy moduł umożliwia dostęp do danych dotyczących odbieranego ciepła, z dowolnego miejsca, za pośrednictwem sieci internetowej. Odbiorcy posiadają imienne konta i bezpieczny autoryzowany dostęp do danych. W pełni skonfigurowano zakres udostępnianych danych. Aplikacja umożliwia tworzenie raportów o zużyciu ciepła dla poszczególnych, zdefiniowanych obiektów. Usługa skierowana jest do kluczowych klientów – odbiorców ciepła, w szczególności do zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Szacowany udział w segmencie budownictwo wielorodzinne rynku lokalnego wynosi ok. 97%.

„Szukając możliwości rozwijania posiadanych systemów informatycznych oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych kluczowych klientów postanowiliśmy do funkcjonującego Systemu Zdalnych Odczytów Ciepłomierzy i Wodomierzy dodać nowy moduł” - powiedział Tomasz Jędrzejczyk, Kierownik Działu Obsługi Klienta-Ciepło. - „Nowa usługa jest odpowiedzią na zaobserwowane potrzeby rynku lokalnego. Lokatorzy coraz częściej wymagają od zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych szczegółowych informacji dotyczących ponoszonych kosztów za dostarczone media (ciepło, prąd, woda, gaz) do budynków w których mieszkają. Nasi klienci pozytywnie oceniają możliwości wykorzystania nowej aplikacji.”

Zobacz także: Energa: rusza wynajem aut elektrycznych w Gdańsku

Pierwszy z trzech etapów podłączenia do systemu wdrożono u jednego z największych obiorców ciepła w Ostrołęce - Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”. Dodatkową usługą zainteresowane są kolejne spółdzielnie mieszkaniowe. Drugi etap wdrożenia ma zakończyć się w III kwartale br., a całość - w III kwartale 2018 r.

Etapy wdrażania aplikacji obejmują również montaż podliczników w układzie C.O. (centralne ogrzewanie). Liczniki będą skonfigurowane i podłączone do urządzeń telemetrycznych. W aplikacji AOM będą wystawiane dane dla klienta. Odbiorcy indywidualni (lokatorzy) nie mają w swoich mieszkaniach zainstalowanych liczników ciepła. Liczniki zbierają dane zużycia ciepła z całego budynku. Po zakończeniu trzeciego etapu odbiorca - spółdzielnia będzie miała dostęp do danych ze wszystkich budynków będących w jej zasobach - całego osiedla.

Efektywna dystrybucja energii

„Projekt ten wskazuje na możliwości wykorzystania systemów informatycznych w rozwoju innowacyjnych usług, ułatwiających klientom rozliczanie zakupionego ciepła” - powiedział Tadeusz Śniadała, Prezes Zarządu Energa Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. – „Te nowe usługi przekładają się na wzrost przychodów spółki a także wizerunek Grupy Energa jako innowacyjnej korporacji. Nasi specjaliści zamierzają w kolejnym etapie rozbudować system informatyczny o moduł optymalizacji zużycia ciepła w budynkach”.

System Zdalnych Odczytów Ciepłomierzy i Wodomierzy, na bazie którego funkcjonuje moduł AOM był wspófinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, działania 9.2: efektywna dystrybucja energii). Projekt przewidywał realizację szesnastu zadań, z czego trzynaście obejmowały przebudowę sieci ciepłowniczych oraz trzech dotyczących wdrożenia systemów informatycznych służących do zarządzania infrastrukturą techniczną. Nowy moduł AOM (rozszerzający możliwości systemu głównego) został wdrożony ze środków własnych spółki.

Zobacz także: Energa: zysk i rozwój mimo niesprzyjających warunków rynkowych

Reklama

Komentarze

    Reklama