Reklama

Elektroenergetyka

NFOŚiGW pomoże elektrowniom i elektrociepłowniom

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Elektrownie i elektrociepłownie czekają kolejne zaostrzenia norm emisyjnych. Ma to związek z przyjętymi w kwietniu br., przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, nowymi standardami emisyjnymi BAT (Best Available Techniques), które zaczną obowiązywać od 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostosowuje programy wsparcia do zmieniającej się sytuacji na rynku energetyki. Trwa właśnie nabór do programu E-Kumulator.

Elektrownie i elektrociepłownie czekają kolejne zaostrzenia norm emisyjnych. Ma to związek z przyjętymi w kwietniu br., przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, nowymi standardami emisyjnymi BAT (Best Available Techniques), które zaczną obowiązywać od 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostosowuje programy wsparcia do zmieniającej się sytuacji na rynku energetyki. Trwa właśnie nabór do programu E-Kumulator.
 
Ochrona powietrza jest jednym z priorytetów NFOŚiGW i z tego powodu Fundusz od lat konsekwentnie wspiera przedsiębiorców w zakresie ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko oraz dostosowywania ich działalności do zaostrzających się norm i standardów.
 
Aktualnie finansowanie tego obszaru dostępne jest w ramach programu Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki – Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.
 
Program, w części dotyczącej ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, stwarza możliwość wsparcia nie tylko dla dużych obiektów spalania (w zakresie dostosowania do wymogów BAT), ale oferuje również atrakcyjne finansowanie dla średnich źródeł spalania objętych przepisami Dyrektywy MCP (ang. Medium Combustion Plants). Oprócz ograniczania emisji, w ramach programu można także finansować projekty prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych w firmach.
 
Nabór wniosków do E-Kumulatora w trybie ciągłym trwa od 20 lutego do 20 grudnia 2017 r. Oferowane wsparcie ma przede wszystkim formę preferencyjnych pożyczek od 1 do 200 mln zł, które dla inwestycji związanych z dostosowaniem do Dyrektywy MCP mogą być częściowo umorzone. Pożyczki przyznawane będą maksymalnie na 15 lat, a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 pb (nie mniej niż 2%). Dostępne są również pożyczki na warunkach rynkowych, dzięki czemu w takiej sytuacji finansowanie nie stanowi pomocy publicznej. Całkowity budżet programu to 2,5 mld zł.
 
Szczegóły naboru do programu priorytetowego NFOŚiGW E-Kumulator.
 
pm/materiały prasowe

Komentarze