• Partner główny
    Logo Orlen

OZE

NFOŚiGW: 300 mln na energooszczędność dla wspólnot mieszkaniowych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków mieszkaniowych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na ten cel zarezerwowano 300 mln zł.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na unijne środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł, jednak minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

NFOŚiGW będzie przyjmował wnioski od 31 marca do 29 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r. Jest to kolejny nabór do tego konkursu - w pierwszym złożono 39 wniosków na łączną kwotę 229 mln zł. Wnioski są w trakcie oceny.

Zobacz także: NFOŚiGW: 5 mln na adaptację do zmian klimatu w Polsce

W ramach tego poddziałania wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu są to m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła, instalacja/przebudowa systemów chłodzących, czy budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji.

 

Wnioskodawcami mogą być spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu, jeśli uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

NFOŚiGW planuje przeprowadzić szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. Odbędą się one w II kwartale br.

Jakub Wiech/PAP

Komentarze