Reklama

Gaz

Moody’s: PGNiG z ratingiem Baa3 i stabilną perspektywą

Fot. PGNiG
Fot. PGNiG

W uzasadnieniu agencja Moody’s wskazała na silną kondycję finansową GK PGNiG, stabilne przepływy pieniężne wynikające z działalności segmentów Dystrybucji i Magazynowania oraz czołową pozycję Grupy na polskim rynku gazu ziemnego.

Przyznany rating odzwierciedla oczekiwania agencji Moody’s dotyczące utrzymania korzystnej sytuacji finansowej PGNiG. Agencja pozytywnie ocenia zrównoważenie strategii PGNiG polegające na zwiększeniu dywersyfikacji dostaw gazu do Polski i rozwoju stabilnych, regulowanych segmentów działalności. Podkreśla również finansową zdolność Grupy do podjęcia działań zwiększających łączne wydobycie węglowodorów o ponad 40% do 2022 roku, przedstawione w nowej strategii PGNiG na lata 2017-2022. Zgodnie z założeniami, wydobycie w Polsce ma zostać zwiększone o 10%, a za granicą, głównie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i w Pakistanie, przynajmniej podwojone.

Zobacz także: PGNiG: Dynamiczna sprzedaż w I kwartale 2017

„Utrzymanie ratingu Baa3 przez agencję Moody’s jest drugim, po przyznanym w kwietniu przez agencję Fitch ratingu BBB-, potwierdzeniem  posiadanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo solidnych fundamentów dla stabilnego rozwoju” skomentował Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. „Nowa Strategia PGNiG na lata 2017-2022, a szczególnie nasze ambitne cele inwestycyjne zostały dobrze ocenione przez niezależne instytucje” – dodał.

W kwietniu 2017 roku Agencja Fitch Ratings przyznała PGNiG SA długoterminowy rating w walucie krajowej i obcej na poziomie (BBB-) ze stabilną perspektywą. Podobnie jak Moody's Investors Service, agencja Fitch zwróciła uwagę na silną i zintegrowaną pozycję rynkową Grupy PGNiG i jej stabilną sytuację finansową. 

Zobacz także: Fitch: PGNiG z ratingiem (BBB-) ze stabilną perspektywą

kn/PGNiG

Reklama

Komentarze

    Reklama