MKiŚ: podpisano porozumienie dotyczące programu "Stop Smog"

2 lutego 2021, 14:10
smog dym elektrownia
Fot. Pixabay

Podpisano porozumienie dotyczące rządowego programu "Stop Smog"- poinformowało we wtorek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Program umożliwia uzyskanie gminom 70 proc. dofinansowania m.in. na wymianę źródeł ciepła i termoizolację budynków mieszkalnych.

Napisano, że podpisane "porozumienie dotyczy współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”. Zaznaczono, że jest to część działań resortu klimatu i środowiska podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Przypomniano, że 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu – „Stop Smog”. Program ten finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Wskazano, że wnioskodawcą w programie „Stop Smog” jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30 proc. stanowi jej wkład własny. Bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca - jak zaznaczono - jest to, że wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do 100 proc. kosztów inwestycji.

Reklama

Reklama

Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie gmin do programu „Stop Smog”. Najważniejsze zmiany obejmują między innymi: umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin; wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia; dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy; wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie; poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie; rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych; zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych; zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2 proc. do 1 proc. lub 20 budynków); zmniejszenie z 50 proc. na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze; skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Napisano, że nabór dla gmin w ramach programu „Stop Smog” – na nowych, łatwiejszych zasadach – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić w lutym, o czym poinformuje m.in. na stronie programu „Czyste Powietrze”.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Monika
niedziela, 23 maja 2021, 15:43

Uważam ,że gminom należą się odpowiednie środki na wymianę starych kopciuchów . Na pewno przyniosą efektowne działania z czym wiąże się poprawa jakości powietrza . Program czyste powietrze jest bardziej dostępny dla ludzi , sama z niego skorztalam i cieszę się najnowszym kotłem mini matic . Polecam .

Tweets Energetyka24