Reklama

Portal o energetyce

Ministrowie energii państw UE uzgodnili wspólne stanowisko ws. pakietu zimowego

Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz podsekretarz stanu w ME Michał Kurtyka wzięli udział w posiedzeniu Rady UE ds. Energii, która odbyła się 18 grudnia 2017 r. w Brukseli. Podczas obrad ministrowie energii państw UE uzgodnili wspólne stanowisko do dalszych prac w zakresie kluczowych projektów legislacyjnych tzw. „pakietu zimowego”.

Na posiedzeniu Rady UE ds. Energii, przyjęto tzw. podejście ogólne Rady UE wobec 4 następujących projektów legislacyjnych pakietu zimowego: rozporządzenia ws. zarządzania unią energetyczną, rozporządzenia ws. rynku wewnętrznego energii elektrycznej, dyrektywy ws. wspólnych zasad rynku energii elektrycznej oraz dyrektywy ws. promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Projekty  legislacyjne pakietu zimowego wpisują się w implementację unii energetycznej, w tym również celów energetyczno-klimatycznych UE do 2030 r.

Tematem długiej dyskusji ministrów UE były rynki mocy w powiązaniu ze standardem emisyjności CO2, zasady przepływu energii pomiędzy strefami cenowymi w UE, ceny regulowane dla odbiorców końcowych, trajektoria wdrażania celów OZE przez państwa członkowskie, a także cele dla OZE w transporcie (biopaliwa).

- Uzgodnienia podjęte przez Radę UE ds. Energii w 18 grudnia br. stanowią ważny etap w pracach nad przyszłym kształtem rynku energii elektrycznej w Europie i pozwalają na rozpoczęcie w pierwszej połowie 2018 r. rozmów Rady UE z Parlamentem Europejskim i Komisją w ramach tzw. trilogów. To będzie ważny czas także dla przyszłości polskiego sektora energetycznego, dlatego chcemy aktywnie współpracować z Parlamentem Europejskim i proaktywnie prezentować polskie postulaty  – podsumował minister Krzysztof Tchórzewski.

pam/me.gov.pl

Reklama

Komentarze

    Reklama