Reklama

Elektromobilność

ME: zakończyły się wysłuchania publiczne dotyczące elektromobilności

Na przełomie października i listopada br. pracownicy Ministerstwa Energii - w ramach wysłuchań publicznych - spotykali się z zainteresowanymi tematem barier rozwoju elektromobilności. Każdy uczestnik mógł przedstawić swoje spostrzeżenia. Wnioski z rozmów zostaną wzięte pod uwagę przy przygotowaniu ustawy o elektromobilności.

W wysłuchaniach - 28 października oraz 7 i 10 listopada 2016 r. - udział wzięło blisko 30 instytucji, firm i przedsiębiorców. Spotkania zorganizowano ze względu na duże zainteresowanie pracami nad ustawą o elektromobilności. Każdy zarejestrowany uczestnik miał 20 minut na prezentację postulatów o których potem mógł podyskutować z ekspertami z ME.

 

Uczestnicy spotkań wymienili szereg przeszkód, które w ich mniemaniu stoją na drodze rozwojowi elektromobilności. Były wśród nich głównie te bariery, które zostały już zidentyfikowane w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności, tj. wymóg uzyskania pozwolenia na budowę stacji ładowania, utrudniony dostęp do rozproszonego finansowania publicznego, niską świadomość w zakresie elektromobilności, stan sieci OSD czy długi czas przyłączeń infrastruktury ładowania do sieci, wynoszący nawet kilkanaście miesięcy.

 

Wskazano również szereg zagadnień, które wymagają dodatkowej analizy w kontekście prac nad ustawą o elektromobilności np. potrzebę oznakowania pojazdów elektrycznych, która umożliwi ich jednoznaczną identyfikację.

 

Biorący udział w spotkaniach przedstawiciele firmy z zagranicy, podkreślali kompleksowość podejścia zaprezentowanego w ramach Planu Rozwoju Elektromobilności i oceniali, że Polska jest perspektywicznym rynkiem  dla przedsiębiorstw które chcą  inwestować w elektromobilność. Szczegółowy raport z wysłuchań zostanie opublikowany na stronach ME w przyszłym tygodniu.

 

Zobacz także: Kurtyka dla Energetyka24: Za dwa lata prototyp polskiego samochodu elektrycznego

Reklama

Komentarze

    Reklama