Reklama

Górnictwo

ME: Rozliczanie faktur w węglu doprowadzi do patologii

W zeszły czwartek na stronie internetowej Sejmu ukazała się odpowiedź Ministerstwa Energii na interpelację złożoną przez posła Grzegorza Janika z PiS. Parlamentarzysta w piśmie skierowanym do resortu zaproponował żeby spółki węglowe zapłatę za świadczone im usługi przekazywały w węglu.

Interpelacja Posła Grzegorza Janika została wystosowana 24 lutego 2016 roku i zawierała w sobie dwa pytania. Pierwsze dotyczyło tego czy przedsiębiorstwa górnicze mogą płacić zatrudnionym przez nie wykonawcom węglem. Drugie pytanie, związane z pierwszym, dotyczyło tego czy Ministerstwo Energii wydało jakikolwiek zakaz w sprawie stosowania tej nietypowej formy płatności.

W odpowiedzi Minister Energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że w związku z trudną sytuacją finansową spółek faktury opłacane są zazwyczaj po 120-150 dniach od daty ich wpływu. Nadal jednak są one opłacane pieniężnie i nie istnieje praktyka regulowania płatności w węglu.

Na pytanie dotyczące tego czy Ministerstwo Energii wydało spółkom węglowym zakaz rozliczania faktur w węglu Minister odpowiedział, że taka sytuacja nie miała miejsca a w spółkach węglowych istnieją regulaminy precyzujące sposób rozliczania kontraktów.

W opinii resortu energii wprowadzenie praktyki rozliczania faktur w węglu „może doprowadzić do niepożądanych zachowań na rynku i grozi sytuacjami patologicznymi”.

Zobacz także: Bogdankę czekają zmiany w statucie

Zobacz także: Trwa integracja Bogdanki z Grupą Enea

Reklama

Komentarze

    Reklama