Małe reaktory w Bułgarii? NuScale nawiązuje współpracę z elektrownią Kozloduy

17 lutego 2021, 16:39
atom pexels sun
Fot. Pexels
Energetyka24
Energetyka24

NuScale Power i Kozloduy Nuclear Power Plant New Build (KNPP-NB) uzgadniają warunki współpracy ukierunkowanej na ocenę innowacyjnej technologii NuScale jako trwałego rozwiązania w zakresie czystej energii w Bułgarii.

Spółka NuScale Power ogłosiła dzisiaj podpisanie listu intencyjnego z bułgarskim podmiotem Kozloduy Nuclear Power Plant - New Build Plc (KNPP-NB) w celu rozważenia możliwości uruchomienia innowacyjnej technologii małych reaktorów modułowych (ang. Small Modular Reactor; SMR), oferowanej przez NuScale, w elektrowni Kozloduy.

KNPP-NB jest spółką akcyjną ustanowioną w celu zlecenia prac zmierzających do zwiększenia mocy elektrowni jądrowej na terenie obecnie eksploatowanego obiektu. Dokument ten jest również potwierdzeniem dużego międzynarodowego zainteresowania technologią NuScale, stanowiącą najlepsze wsparcie przejścia na zeroemisyjną energię na całym świecie.

Obiekt Kozloduy jest jedyną czynną elektrownią jądrową w Bułgarii, a w związku z niedawną decyzją Rady Ministrów w sprawie zwiększenia jej mocy, KNPP-NB bada możliwości wykorzystania zaawansowanych technologii jądrowych w tym miejscu. Celem umowy jest ocena technologii SMR NuScale pod kątem możliwości jej uruchomienia w obiekcie Kozloduy. Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, NuScale udzieli wsparcia KNPP-NB w zakresie przeprowadzenia szeregu badań i analiz, w tym opracowania ram czasowych projektu z rezultatami jego kluczowych etapów na potrzeby studium wykonalności, kosztorysu odnoszącego się do tego projektu i działań w zakresie inżynierii, planowania, koncesji i innych czynności uzgodnionych przez strony w celu wsparcia potencjalnej realizacji elektrowni opartej na technologii NuScale.

„Bezpieczna i skalowalna technologia NuScale jest doskonałym rozwiązaniem dla Bułgarii, która planuje rozszerzyć i dywersyfikować źródła czystej energii - powiedział John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale Power. - NuScale z podekscytowaniem oczekuje na współpracę z tak znakomitym partnerem z branży energetycznej, jakim jest KNPP-NB, w ramach potencjalnego uruchomienia naszej technologii i nie możemy doczekać się prezentacji licznych korzyści, jakie SMR może przynieść temu regionowi” - dodał.

„Potrzeba wdrożenia bezpiecznej, niezawodnej i elastycznej produkcji energii w obiekcie Kozloduy jest oczywista - powiedział Lyuben Marinov, dyrektor generalny KNPP-NB. - Reaktor SMR NuScale jest jedną z najlepszych opcji umożliwiających osiągnięcie strategicznych celów na szczeblu europejskim i krajowym w rzeczywistości zliberalizowanego rynku produkcji energii, poprawę bezpieczeństwa energetycznego i podwyższenie Produktu Krajowego Brutto (PKB)”.

W sierpniu 2020, reaktor SMR NewScale stał się pierwszą i jak dotąd jedyną technologią tego typu, która uzyskała zatwierdzenie Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (ang. US Nuclear Regulatory Commission). NuScale utrzymuje szybkie tempo wdrażania programu komercjalizacji technologii SMR, obejmującego rozwój łańcucha dostaw, standardowy projekt elektrowni, planowanie działań obejmujących dostawy oraz plany rozruchu i odbioru. NuScale zgłasza gotowość dostarczenia pierwszego modułu do klientów w 2027 r.

Spółka NuScale Power opracowała nową modułową elektrownię jądrową opartą o reaktor lekkowodny do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania sieciowego, odsalania i innych zastosowań korzystających z ciepła technologicznego. Przełomowy projekt małego reaktora modułowego (SMR) obejmuje w pełni fabrycznie wytworzony NuScale Power Module™ zdolny do generowania 77 MW energii elektrycznej przy pomocy bezpieczniejszej, mniejszej i skalowalnej wersji technologii reaktora wodnego ciśnieniowego. Skalowalny projekt NuScale – elektrownia, która może zawierać do 12 niezależnych modułów zasilających, oferuje korzyści zeroemisyjnej energii i wiąże się z mniejszymi zobowiązaniami finansowymi niż obiekty jądrowe o mocy liczonej w GW. Większościowym inwestorem w NuScale jest Fluor Corporation, światowa spółka inżynieryjna, zaopatrzeniowa i budowlana z 60-letnimi tradycjami w dziedzinie komercyjnej energetyki jądrowej.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
War
piątek, 19 lutego 2021, 06:46

Dobry ruch ..... rozproszenie to jeden z parametrów bezpieczeństwa energetycznego

info
środa, 17 lutego 2021, 21:43

Rosja ma RITM-200 SMR na 60lat działania i co 6lat ładowanie paliwa

Davien
niedziela, 21 lutego 2021, 01:38

RITM-200SMR tozwykły reaktor PWR taki jak na rosyjskich SSN-ach.

Wersja
czwartek, 18 lutego 2021, 12:48

co 7-10lat

Tweets Energetyka24