Reklama

Ropa

Lotos wypłaci dywidendy za 2016 r.

Fot. Lotos
Fot. Lotos

14 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2016 r. ZWZ postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł brutto. Jednocześnie ZWZ Grupy LOTOS S.A. ustaliło dzień dywidendy na 12 września 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na  29 września 2017 roku.

Ww. decyzje są zgodne z rekomendacją Zarządu Grupy LOTOS S.A. opublikowaną 9 maja br.

Zobacz także: Zarząd Lotos uchwalił propozycję wypłaty dywidendy

kn/Lotos

Reklama

Komentarze

    Reklama