Reklama

Ropa

Lotos włącza się w rządowy program reindustrializacji Polski

W rafinerii w Gdańsku ruszyły prace ziemne związane z budową głównych instalacji Projektu EFRA. Rozpoczęto umacnianie gruntu czyli palowanie pod instalację produkcji wodoru (HGU) oraz prace na terenie budowy kompleksu koksowania, w ramach którego powstaną instalacje opóźnionego koksowania (DCU) i odsiarczania benzyny (CNHT).

Równolegle prowadzone są prace przy budowie budynku elektroenergetycznego oraz estakady pod rurociągi. Przygotowywane są tereny pod zaplecza dla podwykonawców oraz teren pod budowę zbiorników.

Na terenie rafinerii pracuje obecnie ponad stu pracowników z takich polskich firm jak Przembud Gdańsk, P.R.I. Centrum i LOTOS Serwis. Wkrótce pracę rozpoczną kolejne polskie spółki: Mostostal Zabrze i Elektromontaż Gdańsk. W szczycie prac przy Projekcie EFRA (2017 r.) pracować będzie do 2 tys. pracowników pochodzących w przeważającej większości z polskich firm.

Cały zakres realizacji Projektu EFRA został podzielony na 7 obszarów realizacyjnych, obejmujących 30 obiektów inwestycyjnych. W skład tych siedmiu obszarów wchodzą zarówno przyszłe instalacje, jak i mniejsze obiekty niezbędne dla funkcjonowania całej rafinerii po zakończeniu inwestycji. Teraz prowadzone są zaawansowane prace ziemne przy kompleksie koksowania (DCU+CNHT) i instalacji produkcji wodoru (HGU). To kluczowe dla całego projektu instalacje. Dzięki realizacji Projektu EFRA LOTOS powinien zwiększyć marżę rafineryjną o ok. 2 USD na baryłkę.

Projekt EFRA wpisuje się w rządowy plan reindustrializacji, ponieważ z jednej strony wprowadza do krajowego przemysłu rafineryjnego najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, wzmacniając jego konkurencyjność, a z drugiej strony daje możliwość wytwarzania wysokiej jakości produktów naftowych, które trafią do klientów w kraju i zagranicą. To także dodatkowe, miejsca pracy, w perspektywicznych dziedzinach, zarówno w samej rafinerii, jak i w firmach kooperujących.

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy. Nowe instalacje Projektu EFRA w pełni uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych.

Po zrealizowaniu Projektu EFRA rafineria Lotosu zwiększy swoją elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji, co pozwoli zachować konkurencyjność, również w przypadku negatywnych zmian cen na rynku surowców i produktów naftowych.

Zobacz także: Armia daje Lotosowi zielone światło. „Zgoda na budowę instalacji EFRA”

Reklama

Komentarze

    Reklama