• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Lotos obniża zadłużenie i zwiększa zyski

Fot. Lotos
Fot. Lotos

Trzeci kwartał br. upłynął pod znakiem dalszej znaczącej poprawy wyników operacyjnych i finansowych Lotosu. Spółka zwiększyła przychody i zyski oraz istotnie obniżyła zadłużenie.

Lotos wdraża strategię stabilnego i bezpiecznego rozwoju na lata 2017 – 2022, podejmując kolejne działania, m. in. na rzecz dywersyfikacji źródeł surowców, realizacji innowacyjnych projektów, w tym w obszarze badań nad biopaliwami 2. i 3. generacji, technologiami wodorowymi oraz elektromobilności. We wrześniu br. LOTOS zadeklarował, że wybuduje dwanaście punktów ładowania aut elektrycznych na swoich stacjach na trasie Gdańsk - Warszawa. Inwestycja, podobnie jak inne innowacyjne projekty, uzyskała dofinansowanie unijne. 

W trzecim kwartale 2017 r. kurs akcji LOTOSU na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrósł z 51 PLN do 60 PLN. Kapitalizacja spółki przekroczyła 11 mld PLN. W 3 kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 6.263 mln PLN wobec 5.660 mln w 3 kw. 2016 r. (+10,6%) W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa Kapitałowa LOTOS wygenerowała blisko 2,3 mld PLN skonsolidowanego zysku EBITDA wg LIFO[1], co oznacza wzrost o +32% względem 2016 r., z czego na segment produkcji i handlu przypadło ponad 1,6 mld PLN, a na segment wydobywczy ponad 0,6 mld PLN. 

W 3 kw. 2017 spółka osiągnęła zysk EBITDA wg LIFO1 na poziomie 926 mln PLN, co oznacza wzrost +38% względem analogicznego kwartału 2016 r. Zysk operacyjny EBIT wg LIFO wyniósł 768 mln PLN, a więc zwiększył się o +85% względem 3 kw. 2016 r., a skonsolidowany zysk netto osiągnął 619 mln PLN, co stanowi wzrost o +63% względem 3 kw. 2016 i aż o +292% względem 2 kw. 2017 r. 

We wrześniu spółka zanotowała historyczny rekord modelowej marży rafineryjnej, która wyniosła 10,4 USD/bbl. W 3 kw. 2017 marża ukształtowała się na poziomie 8,57 USD/bbl, wzrost o 42% r/r. W minionym kwartale rafineria LOTOSU pracowała bez zakłóceń, a przerób ropy osiągnął rekordowy poziom 2.784 tys. ton. W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku przerób ropy wyniósł 6.926 tys. ton. 

Także wynik segmentu wydobywczego poprawił się wobec 3 kw. 2016 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 256 mln PLN, względem 245 mln PLN r/r (+4,3%). Wynik na poziomie operacyjnym EBITDA wyniósł 168,1 mln PLN vs. 117 mln PLN  r/r. Rezultatom segmentu sprzyjał wzrost ceny ropy i gazu ziemnego oraz wzrost wolumenu sprzedaży LOTOS Norge. Natomiast negatywny wpływ na wynik finansowy segmentu miała deprecjacja USD. 

W segmencie produkcji i handlu zysk EBITDA wg LIFO1 w 3 kwartale br. wyniósł 750,4 mln PLN vs. 525 mln PLN w analogicznym okresie 2016 r. (+43%).  Sprzedaż olejów napędowych wzrosła r/r o 9.4%  z 1,3 mln ton (3 kw. 2016 r.) do 1,5 mln ton (3 kw. 2017 r.)  

Trzeci kwartał 2017 r. był równie udany w segmencie detalu. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1.515 mln PLN, vs. 1.359 mln PLN w 3 kw. 2016 r. (+11,5%). Poprawa  przychodów ze sprzedaży była rezultatem wzrostu wolumenu sprzedaży. Grupa w dalszym ciągu skutecznie wykorzystywała efekty walki z szarą strefą. Trzeci kwartał Grupa zamknęła wartością 321 tys. ton, wobec 295 tys. ton w 3 kw. 2016 r. (+8,5%). Rekordowe wyniki sprzedaży paliw odnotowano w lipcu i sierpniu, kiedy po raz pierwszy sprzedaż przekroczyła 100 mln litrów miesięcznie. Dwucyfrową dynamiką sprzedaży sieć stacji LOTOSU może pochwalić się też w segmencie pozapaliwowym (FMCG, gastronomia). Wzrost wolumenu sprzedaży miał charakter organiczny - liczba stacji paliw pozostała bez zmian i wyniosła 485.   

Dobre wyniki finansowe pozwoliły znacznie obniżyć zadłużenie Grupy. Na koniec 3 kw. 2017r. dług netto kształtował się na poziomie 3,3 mld PLN, względem 4,8 mld PLN na koniec 2016r., co stanowiło spadek o -1,5 mld PLN. Dźwignia finansowa ukształtowała się na bezpiecznym poziomie 33%, vs. 56% na koniec 2016 r. i 74% na koniec 2015 r. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wg LIFO wyniósł 1.1x w porównaniu do 1,9x na koniec 2016 r. i 2,6x na koniec 2015 r.   

Grupa wypłaciła pierwszą od dekady dywidendę  

W dniu 29 września 2017 r. Grupa LOTOS wypłaciła dywidendę w wysokości 1 PLN na akcję. Środki wypłacone akcjonariuszom w formie dywidendy stanowią ok. 18% zysku netto. Warto nadmienić, iż to druga dywidenda w 12-letniej obecności spółki na GPW. Poprzednia została wypłacona 10 lat temu i wynosiła 0,36 PLN na akcję.

Innowacyjność  

Innowacje są filarem strategii Grupy Kapitałowej LOTOS. Dzięki innowacyjnym projektom LOTOS może pochwalić się dziś nie tylko jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie, ale też historycznie najlepszymi wynikami finansowymi i kapitalizacją.   

Spółka ma ambicję zajęcia wiodącej pozycji w dziedzinie  badań nad biopaliwami 2. i 3. generacji oraz technologiami wodorowymi. Kluczowe projekty realizowane aktualnie przez spółkę, tj.: HESTOR (opracowanie technologii magazynowania energii w postaci wodoru i wykorzystania go w procesach rafineryjnych) oraz UcoPure (innowacyjna metoda oczyszczania oleju UCO - frakcji parafinowej) uzyskały dofinansowanie NCBiR. LOTOS jest również współzałożycielem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych. 

Sztandarowym przykładem inwestycji, która wprowadza najlepsze dostępne technologie do rafinerii w Gdańsku, jest  Projekt EFRA (wartość ponad 2,3 mld zł), dzięki któremu spółka mocno ograniczy  produkcję ciężkiego oleju opałowego, uzyskując dodatkowo ponad 900 tys. ton wysokomarżowych produktów, co  zaowocuje dodatkową marżą  w wysokości ok. 2 USD na baryłkę. Aktualne zaawansowanie projektu EFRA to ok. 84%.   

Dla swoich projektów firma pozyskuje zewnętrznych partnerów, m. in. uczestnicząc od początku września br. w programie akceleracyjnym Space3ac Intermodal Transportation Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, współfinansowanym ze środków PARP. W jego ramach LOTOS będzie współpracował ze startupami, które zyskają możliwość realizacji projektów w obszarze wydobycia węglowodorów, technologii mobilnych,  czy bezpieczeństwa. Nabór projektów do programu trwa do końca października 2017 r.

Elektryfikacja trasy Warszawa-Trójmiasto 

LOTOS z uwagą obserwuje rozwój elektromobilności, którą traktuje jako wyzwanie. Spółka wytypowała już 50 stacji przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, które mają zostać wyposażone w punkty ładowania energii elektrycznej. Pierwsze z nich zostaną uruchomione na dwunastu stacjach zlokalizowanych na trasie Warszawa - Trójmiasto, wzdłuż autostrady A1 i A2. Umożliwi to przejazd samochodem elektrycznym ze stolicy nad morze. Koszt inwestycji, wyceniony na ok. 1 mln euro, będzie w części pokryty ze środków unijnych. Od 2015 r. punkty szybkiego ładowania działają już na wybranych stacjach LOTOSU w Trójmieście.  

Dywersyfikacja dostaw ropy ważnym elementem strategii 

LOTOS konsekwentnie realizuje swoje założenia strategiczne w zakresie dywersyfikacji dostaw surowców. W każdym przypadku decyzja o zakupie surowca jest uwarunkowana efektywnością technologiczną i ekonomiczną. W pierwszej połowie listopada do gdańskiej rafinerii dotrze po raz pierwszy surowiec ze Stanów Zjednoczonych. We wrześniu LOTOS sprowadził ropę z Kanady. Była to pierwsza dostawa ropy z Kanady w ponad 40-letniej historii rafinerii. Wcześniej firma testowała również ropę z Iranu.   

Reorganizacja segmentu upstream  - G. Graham prezesem spółki Lotos Upstream  

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami LOTOS  kontynuuje reorganizację segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. W ostatnich dniach na stanowisko prezesa Zarządu LOTOS Upstream, nowej spółki odpowiedzialnej za ten segment działalności Grupy, Rada Nadzorcza  wybrała dr Gavina Grahama. To menedżera z 35-letnim międzynarodowym doświadczeniem w branży Oil&Gas, związany z Grupą LOTOS od lutego 2017 r.  

Powstanie LOTOS Upstream jest konsekwencją realizacji strategii firmy na lata 2017-2022. Celem nowo utworzonej spółki jest rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego na Morzu Północnym i basenie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie produkcji węglowodorów, do poziomu 30-50 tys. boe dziennie w okresie objętym strategią.   

Lotos buduje drugi gazociąg na Bałtyku 

20 października LOTOS zakończył kolejny etap budowy 75 km gazociągu łączącego centrum produkcyjne na bałtyckim złożu B8 z należącą do grupy kapitałowej elektrociepłownią we Władysławowie.Budowa rurociągu rozpoczęła się w 2016 r. W sumie ułożono 75 km gazociągu. Końcówka gazociągu trafiła na platformę LOTOS Petrobaltic. Teraz czeka nasz wykonanie testów szczelności. Kolejnym etapem będzie zabezpieczanie ułożonego gazociągu matami betonowymi. Gaz ziemny oddzielony od surowej ropy naftowej wydobytej ze złoża B8 będzie wykorzystany do produkcji energii dla Władysławowa.  

(Lotos/jk)

Zobacz także: Sądowy przeciwnik Orlenu premierem Czech? [KOMENTARZ]

Zobacz także: Konferencja Lotosu: o rekordowych wynikach, ropie z USA i fuzji z Orlenem [RELACJA]

Komentarze