Reklama

Gaz

Lotos i Komisja Europejska o sytuacji europejskiego sektora rafineryjnego

Poprawa konkurencyjności europejskiego sektora rafineryjnego, budowa Korytarza Północ–Południe i zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu w Europie. To główne tematy dyskusji pomiędzy wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem i prezesem Grupy Lotos Pawłem Olechnowiczem, który sprawuje również funkcję przewodniczącego Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners (CEEP).

Spotkanie miało miejsce w gdańskiej rafinerii Lotosu i było okazją do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach w środkowoeuropejskim sektorze energetycznym. Jednym z nich jest przenoszenie mocy rafineryjnych z UE do regionów o niższych kosztach energii i łagodniejszych przepisach środowiskowych. Paweł Olechnowicz podkreślał, że Europa potrzebuje silnego sektora rafineryjnego, zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji geopolitycznej: „Zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora rafineryjnego ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania spadku mocy wytwórczych i niedopuszczenia do utraty tysięcy miejsc pracy w Unii Europejskiej. Przenoszenie mocy wytwórczych poza UE szkodzi również środowisku naturalnemu, bo unijne rafinerie emitują znacznie mniej związków węgla niż analogiczne zakłady w pozostałych częściach świata. Aby sprostać międzynarodowej konkurencji ze strony tych regionów, gdzie nie obowiązuje system ETS, przemysł rafineryjny winien otrzymać 100% uprawnień do emisji CO2 do 2030 roku” – podkreślił Paweł Olechnowicz. 

Działania legislacyjne wspierające konkurencyjność tego sektora winny iść w parze z inwestycjami w infrastrukturę i zwiększaniem dywersyfikacji dostaw. Maroš Šefčovič zaznaczył rolę Korytarza Północ–Południe, który ma połączyć rynki Europy Centralnej - zarówno między sobą, jak i z zachodnią częścią kontynentu. Komisarz zgodził się, że realizacja Korytarza jest kluczowym warunkiem dalszej integracji europejskiej: „Europa potrzebuje przemysłu, dlatego chcemy, by mógł się on tutaj rozwijać i zwiększać swą konkurencyjność. Dotyczy to całego sektora energii, związanego tak z wydobyciem i przerobem ropy naftowej i gazu, jak i produkcją energii elektrycznej. Mam świadomość, że sektor ten wymaga znaczących inwestycji, które nie są możliwe bez właściwych regulacji na poziomie unijnym. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić europejskiemu przemysłowi odpowiednie warunki do rozwoju” – zapewnił Maroš Šefčovič.

Najnowszy raport CEEP pokazuje, jak wiele – politycznie, gospodarczo i społecznie – może zyskać Polska i cała Europa dzięki Korytarzowi Północ–Południe. Dokument był przedmiotem dyskusji prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych Polski, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Rumunii i Węgier. Debata na temat projektu odbyła się 29 września w Waszyngtonie. W listopadzie tego roku, również w Waszyngtonie, odbędzie się z inicjatywy CEEP drugi Okrągły Stół nt. LNG, którego celem jest zwiększenie możliwości dostaw gazu z USA do Europy.

Zobacz także: Forum Ekonomiczne: „Sektor petrochemiczny jak cmentarzysko – ratunkiem konsolidacja”

Zobacz także: Wiceprzewodniczący KE odwiedzi Polskę w ramach "Energy Union Tour"

Reklama

Komentarze

    Reklama